Комисия по качеството за 2013 г.

Във връзка с атестацията на преподавателите и качеството на учебно-изследователския процес във ФФИТ, със заповед на Ректора  № Р-33 – 4906 от 5.11.2013 г., е назначена комисия в състав:

1. проф. дфн Тинко Ефтимов – председател
2. доц. д-р Желязка Райкова
3. доц. д-р Георги Дянков
4. доц. д-р Мария Марудова
5. гл. ас. д-р Диана Дакова
6. гл. ас. д-р Елисавета Марекова
7. гл. ас. д-р Надежда Кафадарова

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.