Критерии за прием на студенти по държавна поръчка за ОКС „магистър”

  • Кръгли сираци
  • Инвалиди със степен 70%, които имат решение на ТЕЛК
  • Неравностойно социално положение (самотни майки, майки с три и повече деца, малцинствени групи)
  • Успех
  • Участие в изследователска дейност

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.