Академичен календар 2015/2016 г.

Редовно обучение

Учебни занятия I семестър
(15 учебни седмици)
28.09.2015 г. – 16.01.2016 г.
Коледна ваканция24.12.2015 г. – 01.01.2016 г. (вкл.)
Изпитна сесия 17.01.2016 г. – 14.02.2016 г.
Учебни занятия II семестър
(15 учебни седмици)
15.02.2016 г. – 29.05.2016 г.
Великденска ваканция29.04.2016 г. – 2.05.2016 г. (вкл.)
Изпитна сесия30.05.2016 г. – 30.06.2016 г.
Поправителна сесия1.09.2016 г. – 15.09.2016 г.
Ликвидационна сесия20.09.2016 г. – 25.09.2016 г.

Задочно обучение

Учебни занятия I семестър24.08.2015 г. – 27.09.2015 г.
Изпитна сесия 01.10.2015 г. – 23.12.2016 г.
Учебни занятия II семестър17.01.2016 г. – 14.02.2016 г.
Изпитна сесия 15.02.2016 г. – 31.05.2016 г.
Поправителна сесиям. юни 2016 г.
Ликвидационна сесиядо 5.07.2016 г.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.