II Национален конгрес и 41 Национална конференция по физика (2)

На заседанието от 22.05.2013 год. Бюрото на Организационния комитет на Втория национален конгрес по физически науки и 41-вата Национална конференция по въпроси на обучението по физика взе следните решения:

  1. Удължава се срока за изпращане на резюмета до 15.06.2013 год. До същата дата се удължава и срока за превеждане на таксите правоучастие.
  2. Срокът за изпращане на пълния текст на приетите доклади е 31.08.2013 год. Техният максимален обем следва да бъде:

– Пленарни доклади                                                  – 8 страници;

– Пленарни секционни доклади                              – 6 страници;

– Секционни устни и постерни съобщения           – 4 страници.

3. Резюметата следва да бъдат изпратени по образеца, който може да бъде намерен на Интернет-страницата на Конгреса: http://congress2013.bgphysics.eu/

4. Образец за подготовка на пълния текст ще бъде публикуван на същата страница на 15.07.2013 год.

5. Приетите доклади за 41-вата конференция /секция № 1 на Конгреса/, както и пленарните доклади ще бъдат издадени в отделно книжно тяло.

6. Всеки участник заплатил таксата правоучастие има възможност да представи 2 доклада. За всеки следващ доклад следва да се заплати допълнително такса в размер на 10 лева.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са изключени.