СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ

ул. Митрополит Паисий, № 6
Пловдив 4000, България
Tel.: +359/32/628654;   e-mail
:  sub_plov@mail.bg

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, 

                  Каним Ви да участвате в ежегодната научна сесия, организирана от СУБ-Пловдив, която ще се проведе на    31 октомври и 1 ноември –  2014 г.,   петък и събота в Дома на учените – Пловдив (ул. Митрополит Паисий № 6, Старинен Пловдив), по следните научни направления:

  • ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  
  • ЕСТЕСТВЕНИ  И  АГРАРНИ НАУКИ 
  • ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  
  • МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 Постери,мултимедийно представяне или устна презентация на докладите.

  • На 31  октомври се предвижда откриване на сесията от 10 часа с пленарен доклад в лекционната зала на Дома на учените.
  • Заявки за участие ще се приемат до 20октомври 2014  г. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg.
  • Постерите трябва да се поместят в поле с размери 60 см. х 80 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин.
  • Таксата за правоучастие се внася в деня на конференцията или до крайния срок за предаване на докладите (01.12. 2014г.) и е както следва:

за членовете на Съюза, за доклад до 4 страници –60 лв.;

за останалите участници, за доклад до 4 страници –80 лв.;

всяка допълнителна страница е 10 лв.

  • Всеки участник в сесията може да бъде водещ автор на 2 доклада и съавтор на 1 доклад при преференциални такси.
  • Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител не по-късно от  01.12. 2014г.

Имаме удоволствието да Ви поканим на честването на Деня на народните будители, което ще се състои на 31 октомври  2014 г., петък, от 17 часа в Синия салон на Дома на учените.

       

                                                         От ръководството на СУБ-Пловдив