Христиана Димитрова – редакция

И когато някой от тях се прибере вкъщи в ранните часове, кървящ, насилен, какво ще кажеш тогава? Отражението на Уил го гледаше от стъклото. След като бе нахранена малката не можа да се успокои, и като остави Лорен да спи, Уил я вдигна от кошарката, уви я с одеялото и я настани там, където тя обичаше да бъде, облегната на ръката и гърдите му. Кожата на затворените и клепачи бе съвсем леко морава и тънка като хартия. Тогава какво ще кажеш? Той докосна с върха на пръстите си нейното чело, като отмести леко влажната и косичка настрани,  без да се събужда, тя се раздвижи.

Уил често не можеше да заспи, лежеше опитвайки се да подреди парченцата от пъзела на престъплението, това не му даваше и капка почивка. Най-скорошните  резултати от лабораторията бяха пристигнали късно този следобед. Формата и размера на някои от вдлъбнатите фрактури по черепа на Стивън Браян – начупвания на костта и ожулване на кожата – предполагаха употребата на доста тесен и островръх инструмент; твърд по-скоро, отколкото остър;  дървен, а не метален както преди мислеха.

Няколко косъма, които не съвпадаха с тези на Браян, бяха намерени на канапето в  хола, в спалнята, един закачил се на неравния ръб на вратата в банята. Според ДНК анализа, повечето косми принадлежаха на МакКюзик, което не бе изненадващо.

Следи от семенна течност бяха намерени по една от кърпите, които бяха в коша за пране, малко от спермата беше на Браян, но не цялата. Не бе и на МакКюзик. Пробата бе дадена за допълнителен анализ, за да се проследи дали ДНК(2) не съвпада с ДНК анализа на намерените косми. Във всеки случай,(3) откриването на семенната течност даваше да се разбере, че противно на това, което МакКюзик твърдеше, през изминалата седмица Браян бе правил секс с някого, когото те още не бяха открили.

Някой, който можеше да го е убил.

Ако, Маккюзик не го бе сторил.

Разбира се, нямаше начин все още да се разбере, дали човекът, с когото Браян бе правил секс и убиецът са едно и също лице. Възможно е да са двама различни мъже, мъже, чиято самоличност полицията още не бе разкрила. И ако бяха двама мъже, (4)се питаше Уил, дали са свързани по някакъв начин? Може би чрез сексуалната ориентация на Браян? Или пък не се познаваха? Никога ли не са се срещали?

Сузи се размърда отново в ръката му и се понамести. Уил забеляза, че има капчици конденз в ъглите на прозорците; самите прозорци бяха достатъчно широки, за да обхванат гледката. Широк отрязък от небе, изненадващо малко звезди, луната забулена в облак. Ниви, които се спускаха надолу към блатото.

През определено време от годината тези поля гъмжаха от (5) мъже и жени, повече мъже, наведени да вършеят реколтата. Картофи, алабаш, зеле, цвекло. Поляци, литовци, словаци, латвийци, чехи. Понякога вървяха и тракаха с машина, понякога жънеха на ръка. Без (6)удръжките, най-много по 4.5 паунда на час. През нощта, през някои от месеците, (7)той можеше да ги види, очертани като от прожектор на ярката светлина, (8)наведени срещу часовника.

Сузи се обърна отново и издаде звук, (9)малък и крехък, в съня си,  Уил докосна с устни върха на главичката и до фонтанелата, до меката плът, където краниалните кости трябваше да се срещнат.

Черепът на Стивън Браян бе счупен на пет места.

На пет.

(1) Силуетът на Уил се отразяваше в стъклото на прозореца.

(2) …дали това ДНК не съвпада с……

(3) … откриването на семенната течност показваше, противно на това, което МакКюзик твърдеше, че през изминалата седмица…

(4) … питаше се Уил…

(5) Гъмжаха от мъже и жени, наведени да вършеят реколтата

(6) Без удръжките, взимаха най-много по….

(7) Уил

(8) …..обърнати срещу часовника….?

(9) …издаде звук в съня си, тих и нежен…