CV и публикации

Гл. ас. Милена Кацарска

Професионален опит:

1995 и понастоящем главен асистент в Катедра „Английска филология” при ПУ „Паисий Хилендарски”
2008 Гост-лектор по Американска литература и култура в СУ „Св. Климент Охридски”
2004-2006 Външен екзаминатор и лектор в НБУ в магистърска програма „Междукултурно образование”
2004 – 2007 консултант в образователни и академични проекти на Британски съвет – София, Институт „Отворено общество”, МОН и др.

Образование:

2001 Магистър „Културознание” от Университета Стратклайд, Глазгоу, Великобритания, специализация „Литература и национализъм”

1994 Магистър „Английска филология” от СУ „Св. Климент Охридски”, профил литературен, специализация „Американска драма”

Професионални и научни награди и стипендии:

2008 Научна стипендия на Културния институт за Канадски изследвания към Министерство на Културата Канада за разработка в „История на два литературни града – Монреал и Торонто” в Университета Макгил Монреал и Университета на Торонто

2004 Научна стипендия на Института за Североамерикански проучвания „Джон Кенеди”, Берлин, Германия

2003 Награда за отличие на името на Stephen R. Grand

2003 Стипендия на научните семинари по литература и култура при Университета на Източна Англия (UEA) Норич, Великобритания

2001-2002; 2002-2003 Проект “Гражданско образование”, стипендия за изявени Източноевропейски учени

2002 Семинари по Американистика Залцбург, Австрия ASC 30: Politics of American Popular Culture: Here, There and Everywhere

2001 Международен летен институт на Комисия “Фулбрайт” American Cultural Diversity: The South, The Southwest and New England, в Louisiana State University, САЩ

Стипендиант на Посолството на САЩ в България за участие в международни конференции и семинари в Полша (2000), Чехия (2004), Румъния (2002, 2003), Унгария (2003, 2006), Холандия (2003)

Стипендиант на Британски съвет – София и Лондон за участие в международни конференции в Копър, Словения (2005) и Оксфорд, Великобритания (2001, 2003)

Членство в професионални организации:

Българско дружество за британски изследвания, Съюз на учените Пловдив, Международна асоциация за изследвания на Америка, Българска асоциация по американистика (член на управителния съвет), Българско дружество за Канадски изследвания, Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебните средства

Участие в самостоятелни и групови проекти (местни, национални и международни):

1. “Научна и приложна дейност” (НПД) при ПУ „Паисий Хилендарски”:

1.1. групов проект „Сблъсък на цивилизациите”

1.2. индивидуален проект „Железници и общности” (2001-2002);

1.3. групов проект „Стратегии, методи и механизми за оценяване в британистиката и американистиката” (2001)

1.4. групов проект РНИ – ФЛ-03 2008-9

2. Национален координатор в проект „Университетската Англицистика в неанглофонски контексти – Източна Европа” Отворен университет – Великобритания, с подкрепата на Британската академия и фонд „Левърхюлм” (2007 – понастоящем) http://www.open.ac.uk/Arts/he-englishes/index.html

3. „Миграция и репрезентация: България и Великобритания” CRONEM Център за изследвания на национализъм, етническа принадлежност и миграция към Университетите Съри и Рохамптън, Великобритания http://www.surrey.ac.uk/Arts/CRONEM/cronem-conference-february2007/slides.htm

4. „Сблъсък на цивилизациите – Миграция, модерен национализъм и носталгия по отечеството в ерата на глобализацията” международен проект http://www.open.ac.uk/Arts/gipsc/index.html

5. „Отвъд екрана” Литературен проект на Британски съвет – Лондон с участието на англицисти от Пакистан, България, Унгария и Великобритания (2005/2006)

6. „Дестинация Великобритания” международен проект за изработване на авторски материали по междукултурен тренинг. Британски съвет – София (2004/2006)

7. Ръководител проект и консултант на Британски съвет в „Преодоляване на маргинализационните практики в учебните материали в България” и в създаването на „Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебни материали” (2004/2006) http://www.helpdeskbg.org/

8. Участник и академичен координатор в проекти по програма ТЕМПУС JEP 11010-96 и Language Curriculum (LAC) 2000

Международни публикации:

Статии и глави в книги

1. “Student Perceptions of English Studies in Bulgaria”, Nordic Journal of English Studies, Vol. 10, N 1, 2011. pp 155-181.

2. “English Studies in Non-Anglophone Contexts: Bulgaria” in Maria Georgieva and Allan James (eds.) Globalization in English Studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. pp 212-240.

3. “The Official Record and the Receptive Field: Zlatyu Boyadzhiev in Communist Times,” Konsthistorisk Tidskrift/Journal of Art History, 1651-2294, Volume 79, Issue 1, 2010, Pages 1 – 17 (co-authored with Suman Gupta)

4. “Teaching English for Town or/and Gown: What Should the English Studies Curriculum in HE Cover?” in Eric Gilder, Alexandra Mitrea, and Ana-Karina Schneider (eds.) The English Connection: 40 years of English Studies at Lucian Blaga University of Sibiu. Sibiu and Bucharest: CEPES, 2010. pp 205-210.

5. “The Bulgarian Connection in Harry Potter” in Gupta, Re-Reading Harry Potter, 2nd edition, London: Plagrave Macmillan, 2009.183-198.

6. (в съавторство) “Reshaping the Learning Experience: Collaboratively Embedding Intercultural e-Experience into Conventional F2F Programmes” in ICODL 2007: 4th International Conference on Open and Distance Learning “Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education” Athens: Hellenic Open University. 2007 (стр. 113-119)

7. “National Identity in Textbooks and Marginalising Practices: A Case Study from Bulgaria”. Internationale Schulbuchforschung 29. Hannover: Georg-Eckert Institute for Textbook Research Publication. 2007. (стр. 238-250)

8. (в съавторство) “Country update: recent practices of intercultural education in Bulgaria”, Intercultural Education Journal, Volume 17.5 December. Routledge. 2006. (стр. 517-523)

9. (в съавторство) “The Helpdesk for Intercultural Learning Materials in Bulgaria”. Glasnik: Mednarodni znatsveni sestanek. University of Primorska. Koper 2005. (стр. 151-155) ISSN1318-9131

10. “Reading Textbooks Interculturally: Helpdesk for Intercultural Learning Materials”, in Transatlantic Cooperation through Educational and Cultural Exchange, Fulbright Commission. Journal of Managerial Law, special issue, Volume: 47 Issue: 3/4 Barmarick Publications. 2005 (стр.159-168)

Съавторство и съставителство в научни публикации (книги и сборници) публикувани в България:

1. (Със Суман Гупта) English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009. 350 стр. ISBN 978-954-423-568-0

2. (С Мадлен Данова) (Inter)Cultural Communication. Sofia: Polis Publishers, 2009. 520 стр. ISBN 978-954-796-030-5.

3. (С Живко Иванов) Migration, Modern Nationalism and Nostalgia for the Homeland in the Age of Globalization. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2007. ISBN 978-954-423-422-5

4. (С Майкъл Байръм, Ричард Фей и др.) Frameworks for analysis of marginalisation practices and discriminatory attitudes in learning materials. Evaluation model for the potential of learning materials in Bulgaria to fulfill the objectives of intercultural education. Sofia: Zebra Publishing House. 2006. ISBN 954-91834-1-6

5. (самостоятелно) Dialogues: American Studies in an International Context. Bulgarian Association for American Studies publication. 2004. ISBN: 954-91615-1-X.

Съавторство в учебна литература за студенти-филолози:

1. Translation Practicum: English and Bulgarian. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2008. ISBN 978-954-423-472-0

2. Admission Tests in English. Plovdiv: Context Publishing House. 2006. ISBN-10: 954-91882-1-3

3. Vocabulary XL. Plovdiv: Nancy Publishing House. 2001. ISBN 954-9718-15-8

4. Translation XL. Plovdiv: Nancy Publishing House. 2001. (2003) ISBN 954-9718-02-6

5. Модул по лексика, Учебник за дистанционно обучение, Phare, Регионален център за дистанционно обучение – Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски” 1999

6. Texts for English-Bulgarian and Bulgarian-English Translation in Philology. Plovdiv: Plovdiv University Press. 1997. ISBN 954-423-127-7

Избрани статии:

1. (в съавторство) “Computer Mediated Intercultural Communication between Manchester and Plovdiv. Students’ Perspectives and Experience” в Eds. Madeleine Danova and Milena Katsarska. (Inter)Cultural Communication. Sofia: Polis Publishers, 2009. (с. 453-469).

2. (в съавторство) “On English Studies and Philology, and on Collaboration and Contributions” в Suman Gupta and Milena Katsarska (eds.) English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009. (с. 17 – 43).

3. (в съавторство) Computer Mediated Communication between the University of Manchester and Plovdiv University. Students’ Perspectives on a Collaborative Course Experience. Plovdiv University – Bulgaria. Scientific Works – Philology. Vol. 45, Book 1, 2007. (с. 124-140). ISSN 0861-0029.

4. „Синтия Озик. Портрет на една дама” в „Панорама” Списание за чуждестранна литература и изкуството на превода, брой 8, 2007 (с. 241-251)

5. (в съавторство) „Няма ген на прането – пол и характер на българските учебници”, ALTERA Списание за пол, език, култура, брой 3, април 2005, (с. 12-18)

6. “Mapping America as a Sign of Liberation in Playboy Bulgarian Edition”, в “Америка през 21 век” електронно издание на Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Българската асоциация на американистите, 2004.

7. “The Case of Coca-Cola in Bulgaria: Ideological Diversion and Eroticized Consumption” в Dialogues: American Studies in an International Context 2004 (с. 175-182)

8. “Джазът – политическата алегория на Америка”, списание Vox Literarum: култура, комуникация и критика, год. ІІІ, бр. 4 (с. 58-63)

9. “Sontag Revisited: Contesting Democratic Photography Practice in EOS Magazine Contests” в New Prospects сборник от международна конференция на катедра “Английска филология” при ПУ “Паисий Хилендарски” 2004 (под печат)

10. “Reading Textbooks Interculturally: Helpdesk for Intercultural Learning Materials” – в Transatlantic Cooperation through Educational and Cultural Exchange, сборник от международна конференция на Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”: 2004, компактдиск издание

11. “Хоми Баба – ДисемиНация и културна лиминалност”, списание “Литературата”, Издание за литературна история и теория на Университетското Вазово общество, ИК SPS – Print, бр. 17-18, 2003 (с. 175-198)

12. “Железници и общности: въобразената Америка”, в Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, серия Б, Естествени и хуманитарни науки, том III. Пловдив, 2003 (с.308-314)

13. “Отгласи в празнините – мотиви в съвременната американско-индианска поезия” списание Vox Literarum: култура, комуникация и критика, год. І, бр. 1 София: Bulgaria International, 2003. (с. 82-92)

14. “The Train – A Journey across Cultures (Culturally specific considerations in the presentation of trains in American, British and Bulgarian literature late 19 – early 20 c.)” ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, том 39, книга 1, 2001 – Филология, (с. 305-315)

15. “Construction of National Space Along the Railroad in American and Bulgarian Literature” в Danova M. ed. (2001) Essays in American Studies, Cross-Cultural Perspectives, Sofia: Polis Publishers (с. 57-71)

16. ‘2X4X6: Towards an Ideal Cultural Studies Course in Real Conditions; Economics & Business: Language & Culture – Conference Proceedings, Varna University of Economics. 2002 (с. 282-287)

17. “The Train vs. the Colt: Organic & Mechanical Communities in D. H. Lawrence’s The Odour of Chrysanthemum” ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, том 38, книга 1, 2000 – Филология, (с. 281-284)

18. “Privacy Matters: Does Privacy Exist in Bulgarian Context?”в списание “Чуждоезиково обучение”, брой 3-4: 2000, (с. 9-18)

19. “Some Observations on the Mechanisms of Temporal Functions in Thornton Wilder’s Our Town”; ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, том 36, книга 1, 1998 – Филология, (с. 499-502)

20. “An American Studies Syllabus”, National Thematic Tempus Seminar on the Problems of Foreign Language Teaching in Bulgaria, proceedings, 2-3 December 1997, Publishing House Kron, Plovdiv 1998, (с. 86-92)

21. “Double Take or How to Say No to Screen Adaptations of Novels”; в Teaching Towards Intercultural Competence, Conference Proceedings, Sofia 3-5 October 1997, 1998, The British Council, Bulgaria, (с. 156-161)

22. “Thornton Wilder’s Time Scheme in Our Town & The Long Christmas Dinner, Pullman Car Hiawatha, The Skin of Our Teeth”; ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, том 35, книга 1, 1997 – Филология, (с. 505-510)

23. “Impersonations of Jewishness in Arthur Miller’s Prose: Focus & Monte Sant’ Angelo”, ПУ “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, том 34, книга 1, 1996 – Филология (с. 395-400)

Литературно творчество и преводи

2010 Автроска поезия в международно рецензирано онлайн списание за творчество на английски език “Shipwrights Review of Decentred English”, Autumn 2010 http://www.shipwrightsreview.com/about-shipwrights/

2008 Авторска поезия и проза в литературното списание за балканска литература на английски език на AUBG “Fly in the Head”, Winter 2008

1997-2007 Преведени над 20 книги художествена литература за ИК “Хермес” и “Бард”, както и критическа литература от Хоми Баба, Вернер Солорс и др. за издания на СУ “Св. Климент Охридски”.

Рецензии

1. Кацарска, М. Една лична, професионална и дисциплинарна история за начините, по които гледаме на другите и себе си, рецензия на „Различно огледало – история на мултикултурна Америка” от Роналд Такаки, издателство „Стигмати” 2009, публикувана във вестник „Литературен вестник”, брой 9, год. 19, 11-17.03.2009, стр. 6-7. (http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1024.pdf)

2. ‘Rome is Too Close to Home’, in the discussion forum of The Ferguson Centre for African and Asian Studies, 11 November 2007 (http://www.open.ac.uk/Arts/ferguson-centre/discussion-docs/disc-katsarska-roma-11nov07.htm)

3. Кацарска, М. Как скришом прочетох „Тайният живот на великите английски писатели”, рецензия за книгата на Йордан Костурков, издателска къща „Хермес”, 2006, публикувана във вестник „Дума” и вестник „Пловдивски университет” брой 10 (365), година ХХІV, 21.12.2006-03.01.2007, стр. 11 (http://www.uni-plovdiv.bg/GetResource?id=369)

4. Кацарска М., Д. Зарева, Литературни срещи между половете, рецензия на учебника по Литература за 11 клас, Пелева И. и А. Хранова, Просвета, София: 2001. В: Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебните материали. Портфолио. септември 2005.

5. Кацарска М., В. Георгиева, Л. Давчева, Какви роли са отредени на момчетата и момичетата в света на домашния бит и техника?, рецензия на учебника по Домашен бит и техника за 1 клас, Витанов, Л. и Г. Иванов, София: Просвета 2002 и книга за учителя: Домашен бит и техника за 1 клас, Цанев, Н. и М. Костова, София: Просвета и прозорец 2002. . В: Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебните материали Портфолио – Преодоляване на маргинализационните практики в учебниците за първи клас. март 2005.

6. Кацарска М., В. Карастатева, Равнопоставеност и взаимодействие между половете в часовете по изобразително изкуство, рецензия на учебника по Изобразително изкуство за 1ви клас, Д. Димитров, П. Цанев, Р. Карапантева, Просвета, София. В: Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебните материали Портфолио – Преодоляване на маргинализационните практики в учебниците за първи клас. март 2005.

7. Кацарска М., Ц. Харакчиийска, Световната музика за гражданите на света, рецензия на учебника по Музика за 9 клас. В: Консултативен център за антидискриминационна оценка на учебните материали Портфолио. май 2004.