CV, publications

 

Sashko Pavlov quality pic

САШКО АНГЕЛОВ ПАВЛОВ

роден на 3.04.1950 г. в гр. София.

Филологически факултет, катедра „Английска филология”. Завършил ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” през 1987 г., специалност „Английска филология”. В ПУ „Паисий Хилендарски” постъпва в 1992 г. Главен асистент от 1999 г. Водил е семинари по практически английски език, Лексикология на САЕ, Морфология на САЕ, Стилистика. Чете лекции по Теория на превода и Въведение в прагматиката. Специализирал е във Великобритания, в университета в гр. Съри при проф. Питър Нюмарк (1997 г.)

Списък с публикации (избрани заглавия):

· Losses, distortions and corruptions of meaning in the translation process- Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Филологиии, 1995

· Deictic Usage of the Definite Article and its Utilization (Conscious or Unconscious) in Literature for Drawing – in the Reader on the Scene of the Narrative Event, Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 1997 г.

· Разграничение между дума – термин и дума – част от общолитературния език – ПУ “П.Хилендарски” Научни трудове, Том 38, Кн. 1, 2000 – филологии

· The mad chase for the elusive referent in bilingual lexicography – ПУ “П.Хилендарски” Научни трудове, Том 39, Кн. 1, 2001 – филологии

· American English for plants and animals – a part of the iceberg underside – Юбилеен сборник на катедрата “Dialogues” 2002

· Translation and/or Еquivalencing (Based on Comparisons between Bulgarian and English) (Доклад, представен на научната сесия в рамките на ежегодните Паисиеви четения, 2007 г.) Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2007. Печ. изд. Научни трудове Том 45, кн.1, 2007, с. 121.

Учебни помагала

· Сборник текстове англо-български и българо-английски превод, Пловдивско университетско издателство, 1997 /в съавторство/.

· Translation XL – Philology series, Nancy Publishers 2001, Сашко Павлов, Златка Червенкова, Веселина Койнакова, Витана Костадинова, Огнян Обретенов

· Vocabulary XL – Philology series, Nancy Publishers 2002, Сашко Павлов, Златка Червенкова, Веселина Койнакова

· Помагало по морфология на САЕ – Пловдивско университетско издателство, 2003, Сашко Павлов, Веселина Койнакова

· Translation Practicum English and Bulgarian, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2008 г. , в съавторство

· Помагало по лексика – животни, (речник), Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2008 г.

· Помагало по лексика – растения, (речник), Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2009 г.

Други

книгата – 2002, Издателство „Зомбори”

Том ІІ – 2008