Major publications

 

Д-р СНЕЖА ТОДОРОВА ЦОНЕВА-МАТЮСЪН

Главен асистент в Филологически факултет, катедра „Английска филология”.

Доктор по общо и сравнително езикознание (2006).

Родена през 1959 г. в гр. Пловдив. Завършила Английската гимназия в Пловдив, а след това „Английска филология“ в Софийския Университет „Климент Охридски“ (1983). В Пловдивския университет постъпва през 1989 г. Води часове по английски език (превод, лексика и писмени упражнения), както и лекции и упражнения по историческа граматика на английския език. През 1992 спечелва стипендия Фулбрайт, благодарение на която завършва магистърска програма по приложна лингвистика в Университета на Южен Илинойс, Карбъндейл, САЩ. От 1997 до 2001 работи като преподавател по английски език в Университета в Джеда, Саудитска Арабия, и Университета в Ал Аин, Обединени Арабски Емирства. През 2003 спечелва стипендия на Arts and Humanities Research Council, Великобритания, за завършване на докторска дисертация, която защитава през 2006 в Университета Сейнт Андрюз, Шотландия. Представяла е доклади на конференции в Урбана-Шампейн, САЩ, Кеймбридж, Дубай, Сейнт Андрюз.

Научните занимания на Снежа Цонева са предимно в областта на когнитивната лингвистика и историческата граматика. През 2009 отново постъпва в Пловдивския Университет, където преподава История на английския език и Когнитивна лингвистика.

Списък на публикации:

1. Colour Predication in Bulgarian and Russian. Boundaries, Boundary-Crossing, Cross Boundary Transfer. Eds. Vladimir Trendafilov and Irena Vassileva, Blagoevgrad. 2009. 364-380

2. Cognitive Linguistics. Encyclopedia of Life Support Systems, EOLLS Publishers, Oxford. 2004 http://www.eolss.net/

3. Will and be going to in the context of academic counselling, Филология, Университетско издателство Пловдив, 1998.

4. How the Camel Got Its Hump: Bringing Literature Back into the ESL Classroom. TESOL Arabia ’98. Conference Proceedings, vol. 3, eds. Troudi, Salah, Coombe, Christine, Riley, Susan. 1999, 21-28

5. Бъдещето в старобългарския език и теорията за прототипите. Съпоставително езикознание XXIV, 4, Университетско издателство “Свети Климент Охридски“ София, 1999. 82-96.

6. The Symbiosis of Choice and Control: Toward a discourse-based account of CAN. Journal of Pragmatics, (co-authored with A. He) 1998, 615-637

7. CAN: The Symbiosis of Choice and Control. In He, A.W. Reconstructing Institutions. Language Use in Academic Counseling Encounters. Greenwich, CT and London, UK: Ablex, 1998.

8. Elizaveta Karamihailova : Bulgarian pioneer of radioactivity. In Rayner-Canham, M. F and Rayner-Canham, G. A devotion to science: pioneer women in radioactivity. Philadelphia : Chemical Heritage Foundation ; Montreal : McGill-Queen’s University Press, 1997

9. Language and Gender. Curriculum Agenda on Women, Women’s Awareness Project: Issues and Accomplishments. Carbondale, IL: Southern Illinois University at Carbondale, Women’s Studies Program #6518, 1996

10. Elision of final -e in repetitive pairs of the type “far and wide“, “whole and sound“, etc. in Late Old English and Early Middle English Texts. Scientific works, vol. 29, 1, Филология, ПУ “Паисий Хилендарски“ 1991.