Faculty & Staff Преподаватели

Катедра “Английска филология”

Ръководител на катедрата

 

Доцент Михаил Страшимиров Грънчаров

Доц.  д-р Дейвид Брус Дженкинс                                       032/ 261 239

Доц.  д-р  Йордан Йорданов Костурков                          032/ 261 714

Гл. ас. д-р Марина Асенова Самалиева                            032/ 261 734

Гл. ас. д-р Витана Василева Костадинова                        032/ 261 733

Гл. ас. д-р Атанас Спасов Манчоров                                 032/ 261 733

Гл. ас. д-р Яна Василева Роуланд                                       032/ 261 733

Гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън                032/ 261 734

Гл. ас. Веселина Борисова Койнакова                               032/ 261 714

Гл. ас. Сашко Ангелов Павлов                                             032/ 261 714

Ass. Prof. Zlatka Vassileva Chervenkova                                032/ 261 733

Гл. ас. Милена Ангелова Кацарска                                   032/ 261 714

Гл. ас. Росица Костадинова Пашова                                 032/ 261 714

Гл. ас. Славка Христева Грънчарова                                032/ 261 734

Гл. ас. Румяна Илиева Илиева                                            032/ 261 734

Гл. ас. Огнян Тодоров Обретенов                                      032/ 261 734

Ас. Бистра Димитрова Поповска                                          032/ 261 734

Ас. Цецилия Маркова Първанова-Дженкинс                   032/ 261 714

Жаклин Бенямин Коен                                                           032/ 261 239
Технически сътрудник                                                          jaccoh@uni-plovdiv.bg