CV & major publications

Marina Samalieva

Marina Asenovna Samalieva

 

Address and email:

Department of English and American Studies

Plovdiv University

24 Tsar Assen str

4000 Plovdiv Bulgaria

e-mail: m.samalieva@abv.bg

Professional qualification:

Dates (from – to)

1986-1989 – Teacher in English
Language at a Secondary School.

1989-1994 – as.
prof.  in English at the Centre of
Applied Linguistics, Technical University, Sofia.

1994  – at present  – as. prof. in English at Dept. of English and American Studies, Plovdiv University.

Name and address of employer

Plovdiv University
“Paisii Hilendarski”, 24 Tsar Assen str, Plovdiv 4000, Bulgaria

Occupation or position held

As. prof. Dr.

Main activities and responsibilities

Lecturer in English
Language Teaching Methodology

Lecturer  in practical English course

Education:

• Dates

1979 – finished
secondary school:

• Name of
organisation

English language school
“Georgy Kirkov”, Plovdiv

• Title of
qualification awarded

English Language and
Literature.

• Dates

1985 –
finished  high education:

• Name of
organisation

Faculty of English
Philology, University of Veliko Turnovo “St. Cyril and St.
Methodius”.

• Title of
qualification awarded

English Language and
Literature, MA

• Dates (from
– to)

2000

• Name of
organisation

Plovdiv University

• Title of
qualification awarded

Education and Scientific
Degree “Doctor”  (code  –
05.07.03 / Pedagogical Sciences, Methodology of Teaching Foreign Language)

Main Fields of Research:

EFL Methodology, Textlinguistics.

Membership in Academic and Professional Institutions, Bodies and Organizations:

Union of Scientists, Bulgarian Society for British Studies.

Foreign Languages: 

English

Russian

German

• Reading skills

Excellent

Excellent

good

• Writing skills

Excellent

Excellent

fair

• Verbal skills

Excellent

Excellent

good

 

МАРИНА АСЕНОВНА САМАЛИЕВА

Филологически факултет, катедра „Английска филология”.
Главен асистент от 1999 год.
Защитава дисертация за получаване на научно-образователна степен „Доктор” на тема: „Процесуалният подход като основа на обучението в съчиняване на писмен монологичен текст на чужд език (английски)” (1999 год.).

Родена през 1960 год. в гр. Москва, Русия.
Завършила Английската гимназия в Пловдив, а през 1985 год. ВУ „Кирил и Методий”, специалност „Английска филология”. Постъпва в Пловдивския университет през  1994 год. Води лекции и семинари по методика на обучението на английски език, семинари по фонетика на съвременния английски език, както и упражнения по практически английски език. Гост преподавател във филиал на ПУ „П. Хилендарски”,  Смолян и филиал „Л. Каравелов”, Кърджали. Член е на Съюза на учените в България и Българското дружество за британски изследвания. Специализирала е в Университета в Рединг, Великобритания, през 1995 год., както и в Университета в Ланкастър, Великобритания, през 1996 год.

 Научни интереси:

Методика на чуждоезиковото обучение, алтернативни методи на обучение по чужд език, измерване на учебните постижения по чужд език, стратегии при усвояване на чужд език, eзиково портфолио.

 A list of publications (selected titles): 

1. Writing through reflection and thinking of Bulgarian EFL Learners. International scientific conference, 7-8 June, Stara Zagora. Publishing House “Union of Scientists”, Stara Zagora, 2012 (in press).
2. Electronic Portfolios in EFL Education: Development Tools. Plovdiv University “Paisii Hilendarski” Scientific Works, 2010, vol.48 (1), 339-345.
3. Metacognitive Growth of EFL Student Writers. International scientific conference, 5-6 June, Stara Zagora. Publishing House “Union of Scientists”, Stara Zagora, 2008, 701-707.
4. Peer Teaching Observation in Pre-Service Training. International scientific conference, 5-6 June, Stara Zagora. Publishing House “Union of Scientists”, Stara Zagora, 2008, 708-714.
5. Using Writing Portfolio with EFL University Students. Foreign Language Teaching, 2007, 5:57-63.
6. The assessment of essay writing skills in English majors proficiency test. Annual International conference Plovdiv, 3-5 November 2006. (Inter) Cultural Communication. Plovdiv University, Publishing House “Polis” 2006, 441-452.
7. Metacognitive staregies in foreign language academic reading: eight case studies.  IATEFL East 2001 Conference 10th National IATEFL Bulgaria Conference May 25-27th International Fair, Plovdiv. Plovdiv University “Paisii Hilendaski” Scientific works, 2004, vol. 42 (1), 189-194.
8. Fostering presentation skills for EFL students. Plovdiv University “Paisii Hilendaski” Scientific works, 2004, vol. 42 (1), 203-210.
9. Models of reading in English. Plovdiv University “Paisii Hilendaski” Scientific works, 2002, vol. 40 (1), 417-424.
10. Cognitive strategies in reading in a foreign language: A qualitative  investigation. Plovdiv University “Paisii Hilendaski” Scientific works, 2001, vol. 39  (1), 719-723.
11. Strategies of learning EFL pronunciation.  Foreign Language Teaching,2001, 6: 25-36.
12. Foreign Accent. Plovdiv University “Paisii Hilendarski” Scientific Works,1998, vol. 36, book 1: 301-308.
13. Foreign Language Phonological Acquisition. Plovdiv University “Paisii Hilendarski” Scientific Works, 1997, vol. 35, book 1:303-310.
14. ESL Writing Instruction. Plovdiv University “Paisii Hilendaski” Scientific works, 1995, vol. 33 (1), 227-236.
15. The process writing approach and the development of writing skills in English- an experimental psycholinguistic investigation. Plovdiv University “Paisii Hilendaski” Scientific works, 1994, vol. 32 (1), 345-352.