CV & publications

ГРЪНЧАРОВ, МИХАИЛ СТРАШИМИРОВ

Филологически факултет, Доцент по научната специалност Германски езици (синтаксис на съвременния английски език) (2008 г.). Роден през 1946 г. в гр. Пловдив. Завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски (1971 г.). Работил във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий” в катедра Английска филология от 1973 г. до 1989 г. Чете лекции по синтаксис и морфология на съвременния английски език. Автор е на учебници. Специализирал е във Великобритания, университета в град Дърам (1975 г.), университета в град Рединг (1980-1981 г.; 1986 г.), университета в град Екситър (1990 г.). Ръководител на катедра ЗЕЕ (Западноевропейски езици (1991 – 1994 г.). Ръководител на катедра Английска филология (1994 – 1999 г.). Научна тематика: Синтаксис на съвременния английски език (функционална перспектива на изречението и генеративен синтаксис). Превеждал е художествена литература от английски на български език.

 Списък публикации (избрани заглавия):

Синтактични средства на функционалната изреченска перспектива, локализиращи комуникативно-информационния фокус на изречението в модерния англиийски книжовно-литературен език, 15-20 век. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски” (под печат), 2010

The Role Played by Context in the Generation of Different Types of Information Structure. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, научни трудове, том 42, кн.1, филологии, 2004 ; също в: Dialogues: American Studies in an International Context. Plovdiv: Conference proceedings, 2002

Основни корелации между информационната структура на съобщението и синтактичната структура на изречението в английския език. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, научни трудове, том 39, кн.1, филологии, 2001

Някои наблюдения върху параметрите на функционалната перспектива на изречението в ранния модерен английски език. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, научни трудове, том 38, кн.1, филологии, 2000

Рематизиране на частите на изречението в английската писмена реч чрез курсивно локализиране на интонационния център. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, научни трудове, том.37, кн.1, филологии, 1999

Syntactic Compression in English Sentence Structure and the So Called Absolute Construction. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, научни трудове, том.36, кн.1, филологии, 1998

On the Syntactic Status of the Accusative Noun Phrase in Tripartite Accusative Constructions. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, научни трудове, том 34, кн.1, филологии, 1996; статията е включена в: Bibliographie linguistique de l’année 1996 – 11285

On the Derivation of Some Detached Parts of the Sentence in English and Bulgarian. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, научни трудове, том 33, кн.1, филологии, 1995

A Functional Evaluation of Telegraphic Ellipsis. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, научни трудове, том 32, кн.1, филологии, 1994

Наблюдения върху един вид комуникативни актуализатори в английски и френски език. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, научни трудове, том 29, кн.1, филологии, 1991