History of Department

Катедра “Английска филология”

Катедрата е създадена през 1994 г. като в нея се включват преподаватели от катедра “Чужди езици”, “Западни филологии” и сектор “Английски език” към катедра “Българска филология”, които преди това обезпечават специалности “Български език и английски език” (първи прием 1988 г.) и “Английска филология” (първи прием 1991 г.). Ръководители на катедра “Английска филология” от създаването й са доц. Михаил Грънчаров (1994-1999) и доц. д-р Христо Грънчаров (1999 – 2010). Секретар на катедрата е г-жа Жаклин Коен. Постепенно спектърът от специалности с участие на английски език и литература се разширява и се осъществява прием в специалности “Английски език и руски език” (от 1995 г.), “Английски език и етнология” (1995-1999), “Английски език и френски език” (от 2001 г.), “Английски език и немски език” (от 2001 г.), “Приложна лингвистика” (от 2009 г.), “Лингвистика и информационни технологии” (от 2009 г.). Понастоящем катедрата обучава над 700 студента в бакалавърски програми, 65 в редовни магистърски програми “Лингвистика и превод” (от 2003 г.) и “Превод и бизнес комуникация” (от 2009 г.) и 129 студента са в задочни магистърски програми по “Английски език и методика” (от 2001 г.). Динамичното развитие и разнообразието на специалностите с участие на английски език и литература определя нарастването на числения състав на катедрата до 18 щатни и 15 хонорувани преподаватели, специалисти в областта на практическия английски език, лингвистиката, английската и американската литература и културознанието. През 2010 година в катедрата преподават следните щатни специалисти:
доц. д-р Хр. Грънчаров (Историческа лингвистика),
доц. М. Грънчаров (Синтаксис, Морфология),
гл. ас. д-р Д. Дженкинс (Американска литература, Странознание на САЩ, Стилистика),
гл. ас. д-р В. Костадинова (Романтизъм, практически английски),
гл. ас. д-р А. Манчоров (Средновековие и Ренесанс, практически английски),
гл. ас. д-р Я. Роуланд (Викторианска литература, практически английски),
гл. ас. д-р М. Самалиева (Методика на ЧЕО, Фонетика, практически английски),
гл. ас. д-р Сн. Цонева-Матюсън (Историческа лингвистика, практически английски),
гл. ас. М. Кацарска (Странознание на САЩ, практически английски),
гл. ас. В. Койнакова (Морфология, практически английски),
гл. ас. Й. Костурков (Просвещение, Странознание на Великобритания, практически английски),
гл. ас. С. Павлов (Теория на превода, практически английски),
гл. ас. Р. Пашова (Лексикология, практически английски),
гл. ас. Зл. Червенкова (Английска литература 20 век, практически английски),
гл. ас. Г. Гешев (Методика на ЧЕО, практически английски),
гл. ас. Сл. Грънчарова (Синтаксис, практическа фонетика, практически английски),
гл. ас. Р. Илиева (Практически английски),
гл. ас. О. Обретенов (Стилистика, Лексикология, практически английски).
    От 2000 г. катедрата създава профили на бакалавърско ниво чрез въвеждането на пакети от избираеми курсове в области литература, лингвистика, културознание, превод, бизнес комуникация, които позволяват на студентите “Английска филология” да специализират с оглед на интересите им и бъдещата им професионална реализация.
   От институциализирането си като самостоятелно звено катедрата работи в тясно сътрудничество с катедрите по Англицистика и Американистика на ВТУ и СУ, чиито кадри активно участват както в процеса на обучение, така и в академичното израстване на състава й. През годините съвместители и гост-лектори в катедрата са: проф. дфн С. Дякова (ВТУ), проф. дфн А. Шурбанов (СУ), проф. Вл. Филипов (СУ), проф. д-р В. Кацарова (СУ), доц. д-р Д. Генова (ВТУ), доц. д-р Л. Костова (ВТУ), доц. д-р Хр. Стаменов (СУ), доц. д-р Св. Станчев (ВТУ). От друга страна катедрата поддържа дълготрайни връзки с редица международни институции и програми за академичен и образователен обмен. Гост-лектори и стипендианти на Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”, програмата на Държавния департамент на САЩ EnglishLanguageFellow, Британски съвет – София, както и на “Проект Гражданско образование” на “Отворено общество” допринасят за разнообразяването и обогатяването на учебния процес и за развитието на материалната база. Ползотворното сътрудничество с тези международни институции води до създаването и поддържането на фонда на специализираните билиотеки “Западни филологиии” (1994 г.) и “Американистика” (2003 г.). Сред първите международни лектори в катедрата са Джефри ДеЛото, Джон Хикс, Джон Матюсън, Джойс Адамс, Майкъл Карис и Хелън Флеърти.
    През последните 10 години по програма “Фулбрайт” гост-лектори в катедрата са били: проф. д-р Марит Вамараси от Northeastern Illinois University, Чикаго (2002); проф. д-р Робърт Кианезе от California State University, Нортридж (2003, 2005); проф. д-р Уейн Маркерт от Hollins College, Roanoke, Вирджиния (2007-2008); доц. д-р Лорън Макконъл от Central Michigan University (2010). За същия период по програма English Language към университета Джорджтаун преподаватели в катедрата са били:Ронда Кричлоу (2003-2005), Суния Ко (2006-2007), Емили Ферлиз (2007-2008), Трейси Ванкура (2008-2009).
   Като част от академичната общност в България, катедрата е домакин и организатор на международни форуми под егидата на Българското дружество за британски изследвания и Българска асоциация по американистика, като например Dialogues: American Studies in an International Context (октомври 2002), New Prospects (ноември 2004) и Intercultural Communication (ноември 2006).
   Катедра “Английска филология” утвърждава своите международни позиции в областта на англицистиката и американистиката чрез участието си в международни проекти и форуми в чужбина, както и чрез преподавателската си дейност в Европа и САЩ. Специалисти от катедра “Английска филология” имат принос към международни изследователски проекти, сред които са European Critical Traditions: The Reception of British and Irish Authors in Europe (http://www.clarehall.cam.ac.uk/rbae/) и English Studies in Non-Anglophone Contexts: East Europe (http://www.open.ac.uk/Arts/he-englishes/).
   Колективът на катедрата създава редица университетски учебници и помагала за студенти филолози, които се използват в учебния процес, като например English Syntax – Practice Book (2009), Translation Practicum– English and Bulgarian (2008), Помагало по морфология на САЕ(2003), Vocabulary XL (2001) и др., както и помагала за подготовка за приемен изпит по английски език в ПУ.
    Студентите на катедра “Английска филология” са част от международната студентска общност чрез програмите за студентска мобилност “Темпус” (1998-2001 г.) и “Еразъм” (от 2002 г.) с университети във Великобритания, Полша, Белгия, Франция, Италия и др. Те участват в конкурси по творческо писане и художествен превод на пловдивски издателства (ИК Жанет 45, ИК Пигмалион, ИК Хермес и др.) и вестника на ПУ и печелят редица награди. По време на следването си студентите на катедрата взимат участие в университетския лингвистичен кръжок ръководен от доц. д-р Кр. Чакърова, в ежегодната национална студентска конференция организирана от СУБ – Пловдив, както и в международни студентски конференции в Румъния, Черна гора, Турция и др. осъществени с подкрепата на Проект „Гражданско образование” през периода 2001-2003. Те се включват в международни и между-университетски симулации на преговори в София и Балкански Форум за Дебати през 2001, 2002, 2003 г. За двадесетгодишното си съществуване специалностите с английски език и литература в ПУ са подготвили професионалисти, които обновяват състава на катедрата и на други чуждоезикови звена във ВУЗ, създават работна среда за настоящите студенти-англицисти в частни школи и преводачески агенции и осъществяват връзката между университет и общество.