CV and publications DJ

Jenkins picture

Д-Р ДЕЙВИД БРУС ДЖЕНКИНС

Работи в ПУ “Паисий Хилендарски” като Фулбрайт Професор на Американска Литература и доцент със пълен щатски стаж (1994-1997); извънреден и гост професор (2000-2009); и главен асистент (2009-2010)
Постоянно пребиваващ в България

Дейвид Брус Дженкинс получава бакалавърска степен по руски език и литература през 1970 г. в Университета на Юта, Солт Лейк Сити, който завършва с отличие. След това учи лингвистика и сравнително литературознание в същия университет, а през 1974 г. завършва магистратура, специалност сравнително литературознание. През 1978 г. получава магистърска степен по творческо писане (специализация поезия и превод) в Колумбийския университет, Ню Йорк Сити. През 1987 г. получава докторска степен то сравнително литературознание в Тексаския университет в Остин, където главно специализира в областта на руската и френската интелектуална история, литературна теория и критика. Д-р Дженкинс е преподавал руски език в Университета на Юта (1970-1972); английски език в Тексаския университет (1980-1984 и 1986-1987); интердисциплинарни хуманитарни науки в Университета Нова (1988-1989); композиция, литература и творческо писане в Колежа Брауърд (1990-1991) и Колежа в Остин (1992-1993). От 1984 до 1986 г. д-р Дженкинс работи като чуждестранен експерт в Далиан, Китай, където преподава лингвистика, литература, западна интелектуална история и медиазнание. През 1993-1994 той отново се завръща в Китай и работи като редактор и преподавател в Пекин.
През 1987 г. д-р Дженкинс получава Фулбрайт стипендия за преподавател по американска литература във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, а през 1994 г. за втори път идва в България като преподавател на Фулбрайт стипендия: от 1994 до 1997 г. е доцент по американска литература и американистика в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (там преподава и британска литература). През 1997 г. заминава за Литва и три години работи като професор по световна литература във Вилнюския университет, филиала по хуманитарни науки в Каунас. През 2000 г. професор Дженкинс се завръща в Пловдивския университет, където понастоящем преподава американска литература, американистика, литературознание и културология. В допълнение към това, от 2002 до 2004 г. професор Дженкинс е преподавал в Американския университет в Благоевград, а от 2002 г. досега също така преподава американска литература, британска литература и американистика във Великотърновския университет.

Преподавателска дейност в Пловдивския университет

В бакалавърската програма

– Американска литература – два семестри (1994-1997; 2000 – 2010)
Първия семестър: от началото до края на 19и век
Втория семестър: 20и век и началото на 21и век
– Странознание на САЩ (1994-1997; 2000 – 2010)
– Стилистика (2004 – 2010)
– Семинари на старовеликобританска литература (1994-1997)
– Странознание на Великобритания (2004-2005)
– Избираеми и факултативни дисциплини (1994-1997; 2000 – 2010)
• Writing Across the Curriculum (first-year elective)
• The Shark That Swallowed the Shoe: Contemporary American Poetry (first-year elective)
• Introduction to Creative Writing (first-year elective)
• Business and Administrative Communication (second-year elective)
• Making a Scene: Drama as Text and Performance (second-year elective)
• La Chaim!: Jewish-American Fiction (second-year elective)
• Survey of Short American Fiction (third-year elective)
• The American Literary Essay (third-year elective)
• Walt Whitman, Pragmatic Transcendentalist (third-year elective)
• The Maker’s Rage for Order: Theories of Literature and Culture (fourth-year faculty discipline)
• Soundings: Selected Readings in Contemporary World Poetry (fourth-year elective)
• Baker’s Dozen: Twelve Plays and a Collection of Prose by Arthur Miller, Tennessee Williams, Edward Albee, and Sam Shepard (fourth-year elective)
• Take Two: Fiction Into Film (fourth-year elective)
• Shakespeare and Film (fourth-year elective)
– Американистика, американска литература, и британска литература във П.У. филиала, Смолян (2002-2004)
– Американска литература и детска литература във П.У. филиала, Кърджали (2007 – 2010)

В магистърски програми

– Литературoзнание и културни изследвания – два семестъра (2000-2001)
Първи семестър: Метафора и парабола
Втори семестър: Символ, мит и архетип
– Съвременна американска поезия (2001-2002)
– Хуморът в американската проза от Хъкълбери Фин до Белият звук (2002-2003)
– Аспекти на превода (2004 – 2010)

Член на изпитните комисии, одобрили кандидати за Катедрата по английска филология:
• Милена Кацарска
• Витана Костадинова
• Румяна Илиева
• Георги Гешев
• Иван Шотлеков (за Математически факултет)
Член на изпитните комисии за изпит по специалността и рецензент / автор на отзив на вътрешната защита на следните докторанти:
• Йордан Костурков
• Яна Бучкова-Роуланд
• Атанас Манчоров

Списък публикации (избрани заглавия)

Монографии, публикувани в периода на работа в ПУ

2009: Страста на твореца за ред. Теоретични ракурси към литературата и културата. Превод от английски: Д-р Ю. Чакърова (Пловдив: Европринт (ISBN 978-954-25-0142-8, 400 стр.).
2007: The Maker’s Rage for Order: Theories of Literature and Culture (Велико Търново: Фабер, ISBN 954-775-656-7 и 978-954-775-656-4, 343 стр.).
1997:  Looking an Ox in the Eye: American Poetry in the Twentieth Century (Велико Търново: Фабер, със съдействието на Американския център; ISBN 954-9541-02-9, 255 стр.).
1997: Landscape with Dog and The Bulgarian Way (превод на английски на Пейзаж с Куче и Българският Модел от Станислав Стратиев. Велико Търново: Фабер, със съдействието на фондация “Отворено общество”, ISBN 954-9541-03-7, 271 стр.).

Други Монографии

1999: Confluences: Studies in the Theory and Practice of Literature (Вилнюс, изд. на Вилнюския университет, ISBN 9986-896-45-2, 330 стр.).
1993: Introduction to Criticism (ръководство за изследване). Остин, Тексас: изд. на Тексаския университет.
1993: Introduction to Modern Poetry (ръководство за изследване). Остин, Тексас: изд. на Тексаския университет.
1986: Study guides in literary theory, American poetry, and American folksongs (ръководство по литературна теория, Американска поезия, и Американски народни песни). Далиан, Китай: изд. на Далианския университет.

Други публикации и презентации на конференции

2009: Структурализмът, макар и кратък // Човекът и езикът: Универсум. Юбилеен сборник по случай 60 годишнината на доц. д-р Иван Чобанов (превод от английски на български от д-р Юлиана Чакърова). Пловдив: изд. на Пловдивския университет.
2008: The Black Sea Underwater (превод на английски в съавторство със Снежина Бачева на резюмето към книгата на Любомир Клисуров Черно Море под водата). Варна: Stalker Holding; ISBN 978-954-9768-19-0, 229 стр.
2007: Westering: A Literary Travelogue (доклад на международна конференция по американистика, София).
2007: Down at the Liffey With James Joyce, Samuel Beckett, and Stanislav Stratiev (доклад на международна конференция по ирландски изследвания във Велико Търново).
2006: A Fable for Critics (доклад на международна конференция на Българската асоциация по американистика, Пловдив).
2006: За любовта и недвижимото имущество: Вишнева градина от Чехов в театъра на Пловдивския университет // в. Пловдивски университет: издание за образование, наука, и култура (превод от английски на български от д-р Юлиана Чакърова).
2006: An Historical Approach to Predicting Language Change (превод на английски в съавторство с Йонка Кръстева на книгата на Иван Харалампиев Бъдещето на българския език от историческо гледище). Велико Търново: Фабер.
2005: The Enduring Power of the Classical Heritage (доклад на международна конференция в Солун и Велико Търново).
2005: The Real Work: Counting the Costs (доклад на международна конференция във Виена).
2004: Vanity (пленарен доклад на конференция в Пловдив – превод и коментар върху сатирично есе от Радой Ралин).
2002: Communicating Intelligence Alternatives: A Moot Panel Discussion for Three Disparate Voices (доклад на петата биенална конференция, организирана по програмата “Фулбрайт”, Нов български университет, София).
2002: The British Pound (доклад на конференция по световна литература в Университета в Шялуяй, Литва).
2002: On the Road with Henry James, Saul Bellow, and Aleko Konstantinov (доклад на Паисиевите четения на Пловдивския университет).
2002 Хубава работа, но не съвсем лесна: след две години в Смолян (доклад на юбилейна конференция във филиала на Пловдивския университет – Смолян).
2001: Thirteen Ways of Looking at a Blackboard: On Teaching Literature (доклад на Паисиевите четения на Пловдивския университет).
2001: Film Gris, or What Is the Sound of One Man Talking (доклад на конференция по американистика в Американския университет, Благоевград).
2001: Pastures New: The Enduring Value of the Pastoral Vision (пленарен доклад на юбилейн конференция в Шуменския университет).
2001: Rock Sanctuaries of Ancient Thrace (редактор-консултант на английския превод на книгата на Иван Христов Планинска Тракия. Население, култура и религия в древността. Велико Търново: Фабер; ISBN 954-9541-90-8, 159 стр.).
2000: Film Making Meaning: The Rhetoric of Cinema (доклад на Паисиевите четения на Пловдивския университет).
1999: William Wordsworth (Viljamas Vordvordas: глава в литературната антология на британския романтизъм Romantizmas, публ. на литовски във Вилнюс, изд. на Вилнюския университет).
1999: Reading Wordsworth: Twentieth-Century Responses (доклад на конференция във Вилнюския университет, Хуманитарния факултет в Каунас).
1998: Margins (доклад на международна конференция в Даугавпилския университет, Даугавпилис, Латвия).
1998: American Pragmatism (пленарен доклад на конференция, организирана по програмата “Фулбрайт”, Вилнюс).
1994: Biking Beijing; On a Clear Day You Can See Tianjin; A Scandalously Brief History of Silk (три есета, публ. в броевете за април, юни и юли на сп. Beijing This Month).
1990: Johnson’s Motorcar and the Wheels of Revolution: Irish Folksongs and Social Protest (доклад на конференция по ирландски изследвания в университета “Нова”, Форт Лодърдейл, Флорида)
1980: Poems and translations // публ. в сп. Analecta. Остин, Тексас: изд. на Тексаския университет.