CV Slavka Grancharova

ГРЪНЧАРОВА, СЛАВКА ХРИСТЕВА

 

Филологически факултет, катедра „Английска филология”. Старши асистент от 2005 г. Родена в гр. Пловдив през 1962 г. Завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1986 г.), специалност „Английска филология” със специализация по лингвистика. В ПУ „Паисий Хилендарски” постъпва в 1994 г. Първоначално води курсове по британско културознание. От 2003 г. до 2007 г. е задочен докторант по съвременен английски синтаксис (предстои защита). Специализирала е във Великобритания, университета в Стратклайд (1995 г.) и в Кингс Колидж, университета в Лондон (1998 г.). Научна тематика: Съвременни лингвистични теории (функционален синтаксис, функционална перспектива на изречението, генеративен синтаксис).

Списък с публикации (избрани заглавия):

A Functional and/or Formal Perspective in Linguistic Description and Linguistic Communication. Варна: Доклад на юбилейната конференция „90 години Икономически Университет – Варна”, 2010 (под печат)

Изгубени в синтактичната кондензация: как да членуваме. Пловдив: Доклад на конференцията по проблемите на езиковата норма на българския език, 2010 (под печат)

Change of register in newspaper political articles at the time of the change of the political system in Bulgaria in November 1989. Plovdiv: Plovdiv University Press, Scientific works, vol. 39, book 1, pp 667-674, Philology, 2001

Comparison between the Scottish accent and RP in the context of teaching cultural studies. Plovdiv: Plovdiv University Press, Scientific works, vol. 38, book 1, pp 285-288, Philology, 2000