Archive for category Научни форуми и конференции

Конференция “Календар и литература”

КАТЕДРА ПО ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция

КАЛЕНДАР И ЛИТЕРАТУРА

 

Конференцията ще се проведе на 1 и 2 октомври 2012 г. в Шуменския университет.

Надяваме се на Вашето участие с доклад до 15 минути по обявената тема! Предвиждат се следните научни проблеми за изследване и дискусия:

І. Календарът в литературата.

1. Семиотизация/митологизация на календара в литературата; смислопораждащи механизми в литературните тематизации на календара:

– християнски календар и литература.

– национален календар и литература.

– народен календар и литература.

– политически календар и литература.

2. „Голямата История” и частната история в литературния календар.

ІІ. Литературата в календара.

1. Национална митология и литература в календарите на българското Възраждане.

2. Съвременно битие на литературата в календара.

Заявки за участие, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяните институции), E-mail и телефон за контакти изпращайте до 30 август 2012 г. на адрес:

Шумен 9712

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

ФХН – Катедра по история и теория на литературата

Ул. „Университетска” 115

Миглена Николова

Тел. (054) 830 495, вътр. 278

и по E-mail: d.tchavdarova@gmail.com

Програма на конференцията Опасни връзки / Престижни връзки

Академичният кръг по сравнително литературознание

Научна конференция

Опасни връзки / Престижни връзки

26 и 27 април 2012

Огледална зала, Софийския университет

26 април 2012

9. 00 – 9. 15 – Регистрация

9. 15 – 9. 30 – Откриване

 

Водещ: Николай Аретов

9. 30 – 9. 45 – Николай Аретов, Интертекстуалност и престиж

9. 45 – 10. 00 – Анна Алексиева, Непрестижните връзки: Османски модели в българската културна интимност

10. 00 – 10. 15 – Елена Гетова, Мотив и жанр – престижни и опасни връзки през Възраждането

10. 15 – 10. 30 – Николета Пътова, Историография и драма – проекти, внушения, връзки

10. 30 – 10. 45 – Светлозар Игов, Страхът от влияние: Далчев и Яворов

10. 45 – 11. 00 – Дискусия

11. 00 – 11. 30 – Кафе-пауза

11. 30 – 11. 45 – Михаил Неделчев, Литературните школи-фантоми (несъстоялите се напълно в българската литература парнасизъм, жеманфишизъм, футуризъм, имажинизъм и пр., в следите на европейски автори от Леконт дьо Лил и Сюли Прюдом до Маринети)

11. 45 – 12. 00 – Юлия Николова, “Ей, че те бяха нацапали” (културна памет и междутекстови връзки)

12. 00 – 12. 15 – Николай Чернокожев, Между орисията и монумента. Михайловски между Вазов и П. П. Славейков

12. 15 – 12. 30 – Емил Димитров, Годениците: смъртта на Пенчо Славейков като текст

12. 30 – 12. 45 – Нина Димитрова, Антихрист: Ницше и Янко Янев, оригиналът и епигонът

12. 45 – 13. 00– Дискусия

13. 00 – 14. 00 – Обедна почивка

 

Водещ: Калин Михайлов

14. 00 – 14. 15 – Младен Влашки, Опасни връзки – рецептивни нагласи и практики в началото на 20-те години на ХХ век у нас

14. 15 – 14. 30 – Биляна Борисова, Поемата Септември от Гео Милев в контекста на антологията Вик за правда от Ъптон Синклер – престижността на една опасна близост

14. 30 – 14. 45 – Ерика Лазарова, Опасни връзки: писателят и политическите съдилища

14. 45 – 15. 00 – Катя Зографова, За още една английска връзка на Асен Христофоров в романа му „Иманяри”

15. 00 – 15. 15 – Витана Костадинова, Джейн Остин и амбивалентните й взаимоотношения с романтичното

15. 15 – 15. 30 – Дискусия

15. 30 – 16. 00 – Кафе-пауза

 

16. 00 – 16. 15 – Йордан Костурков, Либертинството във Века на Просвещението. Биографията на Лорънс Стърн като сюжет за просвещенски роман

16. 15 – 16. 30 – Христо Манолакев, Либертинският герой в руската литература на ХІХ век (Онегин и Печорин)

16. 30 – 16. 45 –Клео Протохристова, Ханс Касторп и Танхойзер – родство по избор?

16. 45 – 17. 00 – Калин Михайлов, Да пишеш или да живееш: дневникът в романа и извън него

17. 00 – 17. 15 – Соня Александрова, Отчаяно изгубени в Хао(у)са на цитирането

17. 15 – 17. 30 – Дискусия

 

17. 45 – 18. 15 – Годишно събрание на АКСЛИТ

 

27 април 2012

 

Водещ: Антоанета Балчева

9. 00 – 9. 15 – Атанаска Методиева, Сребро в паноптично – епистоларна светлина. М. Волошин и Дом на поета

9. 15 – 9. 30 – Ина Христова, Кърлежа и Бодлер (Бодлеровият интертекст в Завръщането на Филип Латинович)

9. 30 – 9. 45 – Йорданка Бибина, Орхан Памук, Истанбул и многогласието на текста

9. 45 – 10. 00 – Румяна Л. Станчева, Писателят като персонаж. Един път към интертекстуалността

10. 00 – 10. 15 – Юлиан Жилиев, „Преследването” или за един мотив в джаза и литературата (Преследвачът на Хулио Кортасар и Аутопсия на една любов на Виктор Пасков)

10. 15 – 10. 30 – Дискусия

10. 30 – 11. 00 – Кафе-пауза

 

11. 00 – 11. 15 – Дияна Николова, Сафо – преоткривана и въобразявана

11. 15 – 11. 30 – Андроника Мартонова, Лакло в Чосон: Пътешествия на кинопрочита

11. 30 – 11. 45 – Елица Дубарова, Тоталитет и дисоциираност – отново в търсене на целостта (За близостта между Чудните приключения на Петер Шлемил на Шамисо и Човекът без качества на Музил)

11. 45 – 12. 00 – Светла Черпокова, От „Цахес” до „Цахес” (Домова книга на опасните наематели)

12. 00 – 12. 15 – Малина Тонова, Съдбата на Йосиф – драматизъм и нравствен стоицизъм (съпоставка на библейския текст с откъс от книгата на Т. Ман – Йосиф и неговите братя)

12. 15 – 12. 30 – Дискусия

12.30 – 13. 30 – Обедна почивка

 

Водещ: Румяна Станчева

13. 30 – 13. 45 – Камелия Жабилова, Българският Заратустра. Преводи и интерпретации

13. 45 – 14. 00 – Любомир Делев, Екзорцистът: ужасът между словото и образа

14. 00 – 14. 15 – Жана Попова, Капитал лайт – превръщане на оригиналността в клишета и стереотипи

14. 15 – 14. 30 – Мая Тименова, Човешката участ в пиесата „Отново Годо” от Силвиан Дюпюи

14.30 – 14. 45 – Елена Дараданова, Френската връзка в поезията на Тин Уевич

14. 45 – 15. 00 – Дискусия

15. 00 – 15. 30 – Кафе-пауза

 

Водещ: Светла Черпокова

15. 30 – 15. 45 – Владимир Стойчев, Топология на тялото: от плътта до звездите

15. 45 – 16. 00 – Димитър В. Атанасов, Опасни сръбски връзки/ Престижни сръбски връзки

16. 00 – 16. 15 – Юлия Йорданова, Опасни връзки между Литературата и Интернет (Новозараждащи се издателски форми, литературни жанрове и стилове на писане в уебсреда: български примери)

16. 15 – 16. 30 – Мая Горчева, За един „бракониер в европейската гора на културата”: литературните цитати в повестите и разказите на Златомир Златанов

16. 30 – 16. 45 – Бисерка Стоименова, Мрежите на разказа: интертекстуалност и авторефлексия в Корабът на глупците на Грегъри Норминтън

16. 45 – 17. 00 – Дискусия

17. 00 – 17. 15 – Закриване на конференцията

 

Юбилейна конференция на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

ПОКАНА

 

Уважаеми колеги,

Катедрата по български език и литература при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Домът музей „Петя Дубарова” и Община Бургас имат удоволствието да Ви поканят за участие в Юбилейната конференция „Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст”, посветена на петдесетата годишнина от рождението на поетесата. Конференцията ще се проведе на 31 май – 01 юни 2012 г. в Културен център „Морско казино” в град Бургас.

Организаторите имат амбицията творчеството на Петя Дубарова, литературните и паралитературните проблеми, които повдигат поезията и житейската й съдба, да бъдат обсъждани в по-широк, литературноисторически и културологичен контекст, проблематизиращ отношенията творец–власт, съдбата на младия творец в обществото, суицида като феномен в историята на българската поезия, митотворческите импулси и шлагеризацията на високо поетичното и привличането му за целите на масовата култура и др.

Докладите да са с времетраене до 10 минути, 8 стандартни страници, включително цитирана литература, резюме на английски език (до 100 думи) и до 5 ключови думи.

Технически изисквания към оформлението на доклада :

Общи изисквания: Word, Font – Times New Roman, Regular, Font Size – 12 pt, Margins: Top – 2.5 cm; Bottom – 2.5 cm; Left – 2.5 Right – 2.5 cm, Line Spacing – 1,5.

Заглавие на български език: Effects – All caps, Alignment – Centered, First line – none.

Име и фамилия на автора на кирилица: след един свободен ред под заглавието, Alignment – Centered, First line – none.

Заглавие на английски език: след един свободен ред под имената на автора, Effects – All caps, Alignment – Centered, First line – none.

Име и фамилия на автора на латиница: след един свободен ред под заглавието на английски език, Alignment – Centered, First line – none.

Анотация: след един свободен ред под името и фамилията на автора на латиница се пише Abstract: и следва текстът на анотацията на английски език (до 100 думи) с отстъп First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Ключови думи: на следващия ред след анотацията се пише Key words: и следват ключовите думи на английски език (до 5 думи), First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Текст на доклада: след един свободен ред под ключовите думи, First Line – 1,25, Alignment – Justified.

Използвана и цитирана литература: след един свободен ред под текста на доклада се изписва ЛИТЕРАТУРА:, First Line – 1,25, Effects – All caps, и след един свободен ред, First Line – 1,25, Font – Bold, цитираните литературни източници се подреждат по азбучен ред на кирилица според фамилните имена на авторите или редната дума и годината на издаване. В текста на доклада в кръгли скоби се посочват фамилията, годината и съответната страница, от цитирания източник.

Работни езици – български, руски и английски.

Най-учтиво молим докладите да бъдат представени в готов за публикуване вид на хартиен и електронен носител на самата конференция, тъй като ще бъдат публикувани в сборник до края на 2012 г.

            Такса правоучастие не се предвижда.

            Разходите за път и нощувка са за сметка на участниците.

            Срок за заявкитедо 30 март 2012 г.  на адрес:

e-mail: angelovadamjanova@yahoo.com,         sofiangelova@img-bg.net,        eldubo@abv.bg

            Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена предварително.

 

доц. д-р София Ангелова

гл. ас. д-р Елица Дубарова-Петкова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Факултет по обществени науки, каб. 234

ул. „Проф. Якимов” № 1

Бургас 8010

Академичен кръг по сравнително литературознание (АКСЛИТ / CALIC / ACCL)

Драги колеги,

През 2012 г Академичният кръг по сравнително литературознание предвижда да проведе научна конференция на тема:

Опасни връзки / Престижни връзки

Като използва заглавието на класическия роман на Шодерло дьо Лакло, публикуван точно преди 230 години, вниманието на конференцията ще бъде насочено към два типа междутекстови връзки и аналогии. В едни случаи авторите се стремят да демонстрират близостта на своята творба с някоя авторитетна творба или образец; в други случаи следването на този образец е съзнателно маскирано от автора, тъй като той може да предполага, че разкриването на близостта с ценения от него автор или образец може да се окаже „опасно” в някакъв смисъл или в някакъв контекст.

Предвиждаме конференцията да се проведе на 26 и 27 април в Софийския университет. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани на сайта на Академичния кръг и в сборник.

Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака на организаторите на конференцията

Антоанета Балчева, Светла Черпокова и Николай Аретов на емейл

calic.bg@gmail.com

Краен срок за заявки – 28 февруари 2012.

Поздрави,

Николай Аретов

„АУГУСТ СТРИНДБЕРГ И XXI ВЕК“

Уважаеми колеги,
По повод на стогодишнината от смъртта на големия шведски писател, класик на
световната литература и театър, Аугуст Стриндберг (1849-1912), която ще се отбележи
в много страни, специалност Скандинавистика в СУ „Св. Климент Охридски“
съвместно с Шведския институт, Стокхолм, организира българо-шведски семинар, на
тема „Аугуст Стриндберг и XXI век“. Целта на семинара, който ще се проведе на 14 и
15 март 2012 г., е да допринесе за разширяване и задълбочаване на опознаването на
личността и творчеството на писателя в нашия век и за проучване на рецепцията му в
българския театър и литература.
Като съпътстващо събитие в Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски“ ще
бъде подредена изложба, посветена на издаването на произведения на Аугуст
Стриндберг в България.
Готовност за партньорство е заявена от Народен театър „Иван Вазов“, където за
участниците и гостите на семинара се предвижда специално представление на
Стриндберговата драма „Бащата“.
При възможност научните доклади и съобщения, включени в програмата на
семинара, ще бъдат отпечатани в сборник.
Обръщаме се към вас с покана за участие и с молба да разпространите
информацията за предстоящото събитие. При възникнали въпроси можете да се
свържете с гл. ас. д-р Надежда Михайлова на телефон 0889 717 120 или на
електронните адреси mihaylova.nadezhda@gmail.com и strindberg.seminar@gmail.com
Прилагаме тук заявка за участие, чийто краен срок за изпращане на
горепосочените електронни адреси е 20.01.2012. Надяваме се, че ще се отзовете на
нашата покана.
Специалност „Скандинавистика“
Катедра по германистика и скандинавистика
Факултет по класически и нови филологии
Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Програма на юбилейните Паисиеви четения, посветени на 50-годишнината на ПУ “Паисий Хилендарски”

         ЮБИЛЕЙНИ ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ

3–4 ноември 2011 г.

       3 ноември 2011 г.

8.30–9.30 – Регистрация на участниците – Ректорат, І етаж, Заседателна зала

9.30 – Тържествено откриване на Паисиевите четения. Представяне на сборника „Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за 2010 г. – Ректорат, І етаж, 6. аудитория

10.00–12.00 – Церемония по присъждане на званието „доктор хонорис кауза” на проф. Манфред Трумер, ст. н. с. II ст. дфн Радосвет Коларов, проф. Руслан Митков – Ректорат, І етаж, 6. аудитория

12.00–13.00 – Обедна почивка

13.00–17.30 – Заседания по секции

17.30 – Тържествено честване на юбилея на проф. дфн Диана Иванова – Ректорат, І етаж, Заседателна зала

18.30 – Театрална постановка „Изкуството на комедията” от Едуардо де Филипо с участието на абсолвенти от специалността „Актьорство за драматичен театър” с ръководител доц. Лео Капон – Драматичен театър „Пловдив”, ул. „Княз Александър I“ № 8.

20.00 – Празничен коктейл за участниците в конференцията – ресторант „Корал”, ул. „Найден Геров” № 8

4 ноември 2011 г.

9.00, Ректорат – Начало на шествие до църквата „Света Марина”. Празничен водосвет по случай 50-годишния юбилей на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

10.00–12.00 – Тържествено честване на 50-годишния юбилей на ПУ „Паисий Хилендарски” -Концертна зала, пл. „Централен”

12.00–13.00 – Обедна почивка

13.00–18.00 – Заседания по секции

Програма на заседанията в отделните секции можете да разгледате тук.

Петдесетгодишен юбилей

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ
отбелязва петдесетгодишнината от създаването на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
с юбилейна научна конференция на тема:
УНИВЕРСИТЕТЪТ – АКАДЕМИЧНА КАРТА НА СВЕТА
(3–4 ноември 2011)

 

Уважаеми колеги,

Имаме честта и удоволствието да ви поканим да участвате в събитие, което цели да припомни оставените от предшествениците ни следи в научното пространство на Пловдивския университет и сред другите академични територии; да предизвика дискусии около настоящето на филологията като научна дисциплина и да проблематизира и осмисли бъдещето на хуманитарното знание в най-широк междукултурен контекст.

Юбилейното честване на половинвековното авторитетно присъствие на нашия университет както на българската, така и на европейската и световна карта на познанието ни поставя пред предизвикателството да бъдем достойни наследници на една утвърдена филологическа школа.  Като ви правим съпричастни на този академичен празник и надявайки се, че предложената тема ще провокира вашите изследователски търсения, предлагаме следните смислови ориентири към нея:

1. Следи и следовници:

–        Културната памет на езика;

–        Светлини, сенки, движения на идеи: литературното пространство.

2. Езикът на времето. Времето на езика:

–        Обществените промени и езикът на промените;

–        Езиковата динамика в условията на глобализация;

–        Актуални езикови тенденции. Норми и кодификация;

–        Езикът – (не)остаряващата вселена.

3. Филологията – (не)възможното бъдеще:

–        Науките за езика и тяхното място в съвременния свят;

–        Съдбата на хуманитарното знание.

4. Родни езици – чужди места:

–        Език и литература в емиграция;

–        Преводни проекции на българската литература;

–        Казусът Никой не живее с моята култура;

–        „Социалната мрежа” като поле на културата.

5. Предизвикателните наследници:

–        Памет и безпаметност;

–        Изгубените спомени;

–        Технологии и памет.

 

Очакваме заявките ви, придружени от кратко резюме (до 1000 знака) на български и английски, до 01. 09. 2011 год. на адрес: е-mail: ubileini2011@abv.bg

Такса правоучастие – 40 лв. или 20 евро.

Доц. д-р Елена Гетова

Ръководител на организационния екип

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ

Тринадесетата национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци

„Словото – митове и (без)крайности”

Конференцията ще се проведе на 19 и 20 май 2011 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6).

Подробна информация за конференцията.

Заявка за участие.

Покана за международна научна конференция в Сегед, Унгария

Институтът по славянски филологии при Сегедския университет със съдействието на Българското самоуправление – гр. Сегед и дружество “Приятели на България” – гр. Сегед организира

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Работни са всички славянски езици, английски и немски.

Конференцията ще се проведе на 26 –27 май 2011 г. в Института за славянски филологии при Сегедския университет.

Подробности за конференцията можете да видите тук.

Заявка за конференцията