Archive for category Научни форуми и конференции

ПОКАНА

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ

ул. Митрополит Паисий, № 6
Пловдив 4000, България
Tel.: +359/32/628654;   e-mail
:  sub_plov@mail.bg

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, 

                  Каним Ви да участвате в ежегодната научна сесия, организирана от СУБ-Пловдив, която ще се проведе на    31 октомври и 1 ноември –  2014 г.,   петък и събота в Дома на учените – Пловдив (ул. Митрополит Паисий № 6, Старинен Пловдив), по следните научни направления:

 • ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  
 • ЕСТЕСТВЕНИ  И  АГРАРНИ НАУКИ 
 • ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  
 • МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 Постери,мултимедийно представяне или устна презентация на докладите.

 • На 31  октомври се предвижда откриване на сесията от 10 часа с пленарен доклад в лекционната зала на Дома на учените.
 • Заявки за участие ще се приемат до 20октомври 2014  г. в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg.
 • Постерите трябва да се поместят в поле с размери 60 см. х 80 см. Устната презентация на докладите е до 10 мин.
 • Таксата за правоучастие се внася в деня на конференцията или до крайния срок за предаване на докладите (01.12. 2014г.) и е както следва:

за членовете на Съюза, за доклад до 4 страници –60 лв.;

за останалите участници, за доклад до 4 страници –80 лв.;

всяка допълнителна страница е 10 лв.

 • Всеки участник в сесията може да бъде водещ автор на 2 доклада и съавтор на 1 доклад при преференциални такси.
 • Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предават на електронен и хартиен носител не по-късно от  01.12. 2014г.

Имаме удоволствието да Ви поканим на честването на Деня на народните будители, което ще се състои на 31 октомври  2014 г., петък, от 17 часа в Синия салон на Дома на учените.

       

                                                         От ръководството на СУБ-Пловдив

Научна конференция 21 ноември

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

В рамките на  „Паисиеви четения 2014“ Катедра по история на литературата и сравнително литературознание организира конференция на тема

Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и

приложност  (От края на ХVIII век до днес)

21  ноември – Пловдив

Конференцията е опит за осмисляне на белетристиката като поле за изобретяване, промяна и утвърждаване на различни компоненти в художествения текст, както и за открояване на тенденции, свързани с взаимопроникването, взаимосъздаването и употребата на литературни и обществени ценности в дадено време.

Насочеността на докладите би могла да се пресича с обхвата от изследователски перспективи, изложени по-долу:

• Литература и социално ангажиране (приложност). Писане по поръчка. Писане и сфери на употреба. Литература и дидактика.

• Литературата и самопознанието. Формиране на общностни ценности. Символният капитал в/на литературата.

• Художествени и идеологически типове в литературата и обществото. Топика, време, тема, персонаж.

• Почвеничество и западничество. Генеалогия на мотиви и сюжети по „оста” родно : чуждо.

• Литературната катедра: homo scriptor и homo academicus. Типология на взаимоотношенията. Катедрата на кафенето и университета и раждането на литературоведските страсти: видове аудитории и писане.

• Автотекстуалност. Сътворение, повторение, палинодия.

• Интертекстуалност. Хипотекст и хипертекст – трансграничност на текстовата „нишка”. Пародия и автопародия. Цитиране, перифраза, плагиат.

• Раждане, метаморфоза, смърт в белетристичния космос. Митовете на прехода в метаезика на литературата.

• Властнически канон: литературен канон: литературен прецедент – съглашение, синекура и скандал.

• „Разрешава се за печатане”. Литература, цензура и автоцензура.

• Критиката и автокритиката: „бръснене” и „бабуване” в литературната клиника.

• Литературното себе/презрение и литературната авто/реклама. Ролята на издателските къщи и медиите за „откриването” и „създаването” на таланта.

• Свободата като стъписване: Падането на Стената като възход и заход в литературата.

• От „врявата на деня” до „възвисеното захвърляне в природата”: литературата и нейният „поглед” към света; отражение и въображение.

• Господ слиза в МОЛ-а или раждането на постмодернизма от духа на хаоса. Класическо и пост/модерно повествование в литературата.

• Продажби на интимния свят чрез разказ.

40 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ

 

 

На 11 и 12 октомври 2013 г. в ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе  ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 40 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ. В рамките на събитието Катедра по история на литературата и сравнително литературознание организира секция ИДЕОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРНА РЕЦЕПЦИЯ със следната програма:

 

СЕКЦИЯ

ИДЕОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРНА РЕЦЕПЦИЯ

11 ОКТОМВРИ 2013

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЛЕО ПРОТОХРИСТОВА

11.00 – 11.15 Клео Протохристова: Откриване на заседанието

11.15 – 11.30 Владимир Трендафилов (СУ): ВЛИЯНИЕ И РЕЦЕПЦИЯ, ПОЛИТИКА И  КУЛТУРА

11.30 – 11.45 Амелия Личева (СУ): НОБЕЛОВИТЕ НАГРАДИ В НОВИЯ ВЕК. ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗБОРИ

11.45 – 12.00 Милена Кирова (СУ): ВЪОБРАЗЕНАТА БЪЛГАРИЯ. БРИТАНСКИЯТ КОЛОНИАЛЕН ДИСКУРС ОТ ВЧЕРА И ДНЕС

12.00 – 12.30 Дискусия

12.30 – 14.00 Обедна почивка

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА КИРОВА

14.00 – 14.15 Иван Русков (ПУ): ОБРАЗ И ПОДОБИЕ: ПРЕ/СЪЗДАВАНЕ НА ПАИСИЙ ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

14.15 – 14.30 Николай Чернокожев (СУ): РОБИ И РОБСТВА

14.30 – 14.45 Младен Влашки (ПУ): ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН АВАНГАРДИЗЪМ В БЪЛГАРСКИЯ СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ НА ГОДИНИТЕ СЛЕД ПЪРВТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

14.45 – 15.00 Клео Протохристова (ПУ): ЗА ЕДИН ЕПИЗОД ОТ БЪЛГАРСКАТА РЕЦЕПЦИЯ НА СТАРОГРЪЦКАТА ТРАГЕДИЯ. („ОРЕСТИЯ“ НА ВИЛИ ЦАНКОВ ОТ 1986 Г. – ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ, КРИТИЧЕСКИ РЕАКЦИИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТИ)

15.00 – 15.15 Дискусия

15.15 – 15.30 Кафе пауза

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН РУСКОВ

15.30 – 15.45 Дечка Чавдарова (ШУ): „КАВКАЗКИТЕ ПЛЕННИЦИ“ В СЪВРЕМЕННАТА РУСКА КУЛТУРА: ЛИТЕРАТУРЕН РИМЕЙК И ИДЕОЛОГИЧЕСКА УПОТРЕБА

15.45 – 16.00 Калина Лукова (БСУ): ИДЕОЛОГЕМИТЕ КАТО ПОЕТИЧЕСКИ „CAPRICHOS“

16.00 – 16.15 Дария Карапеткова (СУ): ПРЕВОДИТЕ ОТ ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ПРЕЗ 50-ТЕ ГОДИНИ: ИЗДАТЕЛСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ

16.15 – 16.30 Славка Михайлова (ПУ): АДАПТАЦИИ В ПРОЗА НА ОМИРОВАТА „ИЛИАДА“ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ – ПРОБЛЕМИ НА РЕЦЕПЦИЯТА (1878 – 1944 Г.)

16.30 – 16.45 Дискусия

 

Форум по сравнителни науки

Уважаеми колеги,

 

Имам удоволствието да Ви уведомя, че от 8 до 11 октомври 2013 в София ще се проведе Международен симпозиум по сравнителни науки. Организатор на форума е Българското дружество по сравнително образование.

 

Поканени са колеги от следните науки: сравнителна антропология, сравнително изследване на цивилизациите, сравнително образование, сравнителна история, сравнително изследване на труда, сравнително право, сравнително езикознание, сравнително литературознание, сравнителна митология, сравнителна психология, сравнителна религия, сравнителна социология.

 

За повече информация, моля вижте приложения файл.

 

Координатор на симпозиума:

 

                                           гл. ас. д-р Марина Пиронкова

                                           Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ISCS.Brochure.BG

Покана

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА – БАН

НАПРАВЛЕНИЕ „ НОВА И СЪВРЕМЕННА  БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА”                                                                  

 

             ОРГАНИЗИРА  НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

           

                           „ КАК 21 ВЕК ЧЕТЕ АСЕН БОСЕВ”

 

           ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПИСАТЕЛЯ

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 4 ЮНИ / ВТОРНИК / 2013 г. ОТ 10 ЧАСА

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

„Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”.

 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ, МОЛЯ, ИЗПРАЩАЙТЕ ДО 31 АПРИЛ НА АДРЕС :

 r_chernokozheva@abv.bg

Покана

ОБЩИНА РУСЕ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

НЦФЛЛ “СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ”

Катедра  ПО Български език, литература и  изкуство

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Л. КАРАВЕЛОВ” – РУСЕ

ДЕПАРТАМЕНТ “НОВА БЪЛГАРИСТИКА” НА НБУ – СОФИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

През 2013 г. се навършват 135 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов.

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в ОСМИТЕ АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ с международно участие, които ще се проведат на 11 и 12  октомври 2013 г. в Русенския университет.

Работата на научната конференция ще бъде организирана в следните секции:

 • Михаил Арнаудов – личност, идеи, творчество
 • Етнология и фолклор
 • Литературознание и културология
 • Езикознание
 • Секция за докторанти и студенти

Срок за подаване на заявки за участие – 31 юли  2013 година.

      Научните доклади, приети на заседанията на секциите и отговарящи на изискванията към оформянето им,  ще бъдат отпечатани в  АРНАУДОВ СБОРНИК, Том 8.

Заявки на e-mail:

rusev_rd@abv.bg – доц. д-р Руси Русев

velid@mail.bg – гл. ас. д-р Велислава Донева

mdushkova@uni-ruse.bg – гл. ас. д-р Мира Душкова

Адрес за кореспонденция:

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Факултет Природни науки и образование

Катедра по български език, литература и изкуство

ул. “Студентска” 8

гр. Русе 7017

тел.: 082 / 84-16-09 (в. 248; в. 209)

Покана

Университет по библиотекознание и информационни технологии – гр. София

П О К А Н А

за участие в националната научна конференция

„КУЛТУРНИ КОНЦЕПТИ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО”

 

Културните концепти на политическото са важно звено в системата на взаимоотношение между властта и обществото. Често те представляват израз на националната картина на света и получават етнокултурна маркираност. Културните концепти на политическото са свързани с идеологическите представи и митове. Те могат да бъдат част от символичното, което изгражда ценностите на обществото и националната идентичност. С политическото от научна гледна точка днес се занимава политическата философия. Някъде се изучава и т.нар. „политическа концептология”.

С нашата научна конференция си поставяме задачата да очертаем полето на културните концепти на политическото в България в нашето актуално съвремие. Това може да означава изучаването на даден концепт в исторически, езиков, литературен и медиен аспект. Някои концепти имат междукултирни измерения. Има такива, които формират значението си през различните видове изкуства, в сферите на религията и философия.

Непосредствено отношение към политическото съзнание имат концептите: воля, закон, лъжа, собственост, свобода, страх, език, справедливост, власт, които са проектирани в езиковото съзнание, тематизирани са в литературата, обект на интерпретация са от медиите.

Литературоведът може да се фокусира върху изследването на културни концепти (идеи, понятия, термини, теории) на политическото, уловени и проблематизирани в самите текстове или по техните граници. Тази проблемност трябва да бъде видяна в оптиката на диахронното (генеалогия, автотекстуалност), реализирана в различни дискурси и медии, видове изкуства, контексти и перспективи.

Концептите могат да включват реконструкция  на политическото като биографично-исторически контекст.

Могат да обхващат политически образи, идеи, представи за системата, код на политическото в творбите.

Предизвиканите политически оценки и реакции у възприемащия литературното произведение.

От езиковедска гледна точка – това може да бъде например функцията на политическата метафора.

Необходимо е да се пояснят демонстрираните и дискретните равнища на политическото (от манифеста до „идеологическата поръчка”).

Да се осмислят, като особена българска традиция, партниращите, гранични по жанр, текстове, които наричаме „народопсихологическа есеистика” (Н. Шейтанов, Янко Янев и др.). Те „внасят” модните за 20 – 30-те години идеи и фигури на Водача, Народа, Властта, Балканобългарския титанизъм, Българския ерос, Родното и др.

Вие можете да се спрете на концептите и логиката на политическото (Б. Минчев) (театър, метаморфоза, война).

Да анализирате религиозно-етични и социално-политически концепти като спасение, отговорност, лъжа и др.

Културните концепти могат да засягат съвременния политически дискурс и/или да са част от политическия дискурс на миналото. Например такива, които са свързани с диалога между държавите и народите: робство, свобода, борба, общност и др.

Отделен топос представляват концептите Балкани (балканизация), Европа (европеизация).

Интересни са така също актуалните предимно за (постмодерното) посттоталитарното общество: рекет, шоу, рейтинг.

Анализираният материал може да включва литературни, исторически текстове, текстове от печатните и електронните медии за социално-значими събития: демокрация, приватизация, избори, референдум.

За участници в политическите и социално-икономически преобразувания: Тодор Живков (живковизъм), Иван Костов (костовизъм), елит.

За политически структури (държавни, военни, партийни, частни институции): патриот, бизнес, демократ, комунист и професии – банкер, учен, политик.

Изследванията могат да засягат културни концепти на политическото в структурата на етническата идентификация: чужденец, цигани, англичани, руснаци и  др.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ще се радваме, ако така очертаните проблемни полета са провокирали интереса ви към нашия форум и ще очакваме вашето участие.

Конференцията ще се проведе на 26 април 2013 г. в Заседателна зала на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София.

Очакваме заявките ви до 10 април 2013 на следните адреси:

gacco@abv.bg – проф. д.ф.н. Цветана Георгиева

jani_mil@dir.bg – проф. д-р Яни Милчаков

makkon@abv.bg – Мая Конова

Славистична конференция

    Покана за “Третата международна конференция на студентите-слависти”, която ще се проведе в Будапеща. 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Bölcsé sz ettud omán yi Ka r

SZLÁV ÉS BALTI FILOLÓGIAI INTÉZET

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

Email: szhbk.elte@gmail.com

 

An invitation to participate at the conference

We would like to inform You that the Eötvös Loránd University’s Institute of Slavonic and Baltic Studies will be

holding on 25-26th April 2013 its

3rd Conference For Young Slavists In Budapest

Our university started its education in Slavonic studies in 1849. It got its international acclaim due to the work of Oszkár

Asbóth (1852-1920). During the 19th and 20th century quite a few departments started their work and then in 1991 through

the mutual cooperation of these the unified Institute of Slavonic and Baltic Studies was formed. In 2011 as a part of

honouring 20 years of its existence the First Student’s Conference was held. The Second Conference, held in April 2012,

was a great success. Since one of our basic ideas was to make the Conference a tradition we will hold our scientific

gathering this year as well.

The conference is an opportunity for students and PhD candidates to present their work. Our aim is to provide the possibility

for young students and researchers in the fields of Slavonic languages, literatures, history and culture to meet and

present their new findings in these topics. For these reasons we are inviting students and members of Slavonic departments

in Hungary and from abroad.

Presented works will be published online in a scientific journal. The organizers of the conference retain the right to modify

(after consultation) the content of the work or to deny publication if the work does not meet the academic standards

concerning its form, content or style.

The participants will give a presentation within maximum 15 minutes. The applicants will be given a deadline to submit

their applications which should contain an abstract of the presentation. These can be submitted to the organizers in any

Slavonic language.

The working language of the conference is any Slavonic language. The sessions will be headed and coordinated by the

students of our University.

The deadline for application is 15th March, 2013.

We would kindly ask those willing to participate to submit the application form provided with this invitation electronically

to szhbk.elte@gmail.com within the given deadline. You will be provided with a notification via e-mail that your

application has been received.

The applicants will be informed whether their topic and application has been accepted by 25th March 2013.

The participants will receive the official and detailed programme of the conference by 15th April 2013.

This year’s novelty is that participants at the registration are also bound to hand their work in electronic forms (MS

Word and PDF – both compulsory) and one printed copy as well. There are no space limitations.

We would like to declare that we do not posses the capacity to reimburse any travel, accommodation and food related

expenses. For questions regarding possibility of accommodation the person in charge is our student Péter Vékony

(vpeter89@mailbox.hu). The participation at the conference is free of charge.

We remain with our best regards on the behalf of the organizers:

Dr. Aleksander Urkom,  Prof. Dr István Lukács,  Zsófia Fabok

Head organizer Head of the Institute President of the Institute’s Students Committee

Конференция

„Метаморфозите на метафората”

Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание и  Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”  организира международна научна сесия посветена на творчеството на Кирил Кадийски по случай неговата 65-та годишнина – „Метаморфозите на метафората”. Сесията ще се проведе в „Дома на учените” на 06.06. 2012 ( сряда) във времето от 10.00 до към 16.00 часа.

В конференцията ще участват  : Жан Оризе ( Франция, академия „Маларме”), проф. д-р Николай Аретов, проф. д-р Светлозар Игов, доц. д-р Владимир Янев, доц. д-р Людмил Тодоров, доц. д-р Петко Недялков, Надежда Александрова, Младен Влашки. Свои текстове са изпратили Дани Антонело ( Италия), Ан Даймънд (Канада), Мариус Келару ( Румъния), Светлозар Жеков (Белгия) и др.

 

След конференцията е предвидено литературно четене, посветено на 65-тата годишнина на Кирил Кадийски с участие на поетите:

 

Жан Оризе

Първан Стефанов

Тома Бинчев

Румен Леонидов

Бойко Ламбовски

Иван Сотиров

Петко Недялков

Людмил Димитров

и

Кирил Кадийски

 

Литературното четене да се проведе в къщата „Ламартин”  на 06.06. 2012 в  17.00 часа.

 

Покана за конференция

Пловдивски университет Паисий хилендарски

Филиал – Смолян  

50 години  научно-образователна институция в Средните родопи 

 

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

 

ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 

на тема:

ТРАДИЦИИ,  ПОСОКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 

19–21 октомври 2012,

гр. Смолян

 

            Уважаеми КОЛЕГИ,

Пловдивският университет ”Паисий Хилендарски”, Филиал – Смолян Ви кани най-любезно да вземете участие в работата на юбилейната национална научна конференция с международно участие на тема: „Традиции, посоки, Предизвикателства”,  посветена на 50-годишнината от създаването на научно-образователната институция в Средните Родопи.

Конференцията ще се проведе в периода 19-21 октомври 2012 г. в гр.Смолян.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

¨   Хуманитарни науки (лите­рату­рознание, езикознание, история, педагогика, психология и др.)

¨   Природни науки, математика и информатика (биология, екология, химия, фи­зика, астрономия, природ­на география, селско и горско стопанство, медицина,   математика, информатика, ин­фор­мацион­ни техники и техно­логии и др.)

¨   Икономика и туризъм (икономика, туризъм, мениджмънт, маркетинг, демография и др.)

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:  български и английски

ФОРМА НА УЧАСТИЕ: доклад или постер (100/70cm)

            ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ, придружени с АБСТРАКТИ на български или английски език, се приемат до 31.07.2012 г., на следния електронен адрес за кореспонденция: pusmolyan2012conf@gmail.com, с прикачено приложение Abstract  Submission form _ime avtor.

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ: 

До 30 август 2012 г.: 

За активни участници  –     50 лв.

За придружаващи лица  –   30 лв.

След  30 август  2012 г.:

За активни участници  –        70 лв.

За придружаващи лица  –      40 лв.

 

Таксата правоучастие включва разходи за: материали от конференцията в т.ч. за рецензиране и публикуване на пълния  текст на доклада/постера  в   специално юбилейно  издание на ПУ, Филиал – Смолян,  кафе-паузи  и  вечеря. Всички останали разходи са за сметка на участниците.

Важно: всеки участник може да участва с не повече от един доклад /постер като  водещ  автор.

Таксите правоучастие се превеждат по следните банкови  сметки в лева:

SG Експресбанк – клон Смолян

BIC : TTBBBG22

IBAN:  BG84TTBB94003120017745

Пловдивски  университет, Филиал – Смолян

Основание за плащане: такса правоучастие в конференция, трите имена на участника.

            Пълният текст на доклада в обем до 6 страници, стриктно оформен съгласно техническите изисквания,  трябва да бъде предаден  на хартиен и електронен носител  в деня на конференцията.

           

            Допълнителна информация за конференцията, техническите изисквания за оформяне на докладите за публикуване, възможностите за настаняване и други ще получите с второто съобщение.

 

Повече информация за конференцията и формуляри за участие можете да изтеглите на електронен адрес:

http://194.141.96.213/smolyan/site.jsp?ln=1&id=438

Адрес за кореспонеднция:

4700 гр. Смолян

ул. Дичо Петров № 32

ПУ “П. Хилендарски”, Филиал – Смолян

e-mail: pusmolyan50conf@gmail.com

http://www.uni-plovdiv.bg/smolyan