Уважаеми госпожи и господа,

“Индекс” ООД има удоволствието да Ви покани на

ИЗЛОЖБА – БАЗАР
“НОВА РУСКА И ЗАПАДНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА”,

организирана съвместно с

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

14 – 18 март 2011 г.

О т к р и в а н е:  14 март 2011 г. от 13:30 часа

Централна университетска библиотека

Ул. „Цар Асен” № 24