Тринадесетата национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци

„Словото – митове и (без)крайности”

Конференцията ще се проведе на 19 и 20 май 2011 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6).

Подробна информация за конференцията.

Заявка за участие.