Литературно списание “Страница” е основано преди 12 години. След двугодишно прекъсване „Сдружение Литературна къща” подновява изданието, което се финансира по проект РНИ-ФЛ-03 на поделение “Научна и приложна дейност” на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, с помощта на Филологическия факултет на университета и Община Пловдив.

В редакционната колегия участват: Александър Секулов, Борис Минков, Галина Лардева, Георги Лозанов, Димитър Келбечев, Клео Протохристова, Людмил Станев, Младен Влашки, Недялко Славов. Връзката между “Страница” и Катедра по история на литературата и сравнително литературознание се осъществява не само чрез редакторския състав, но и посредством редовните критически рубрики на Младен Влашки (един от основателите на списанието), на Татяна Ичевска, на Гергина Кръстева и на Здравко Дечев (докторант на катедрата).