system menu
Има време за всяко нещо и срок - за всяка работа под небето: време за раждане и време за умиране; време за насаждане и време за изкореняване на насаденото; време за убиване и време за изцеляване; време за събаряне и време за градене; време за плач и време за смях; време за тъга и време за радост; време за разхвърляне на камъни и време за събиране на камъни; време за прегръщане и време за въздържане от прегръщането; време за търсене и време за изгубване; време за пазене и време за хвърляне; време за раздиране и време за шиене; време за мълчание и време за говорене; време за обичане и време за мразене; време за война и време за мир.
(Еклисиаст 3:1-8)

we host 46 sites

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!