system menu
Тогава, като размишлявах отново за всичките неправди, които стават под слънцето, и видях сълзите на онеправданите, че нямаше за тях утешител, и че силата беше в ръката на онези, които ги угнетяваха, а за тях нямаше утешител; затова аз облажавах умрелите, които са вече умрели, повече, отколкото живите, които са още живи; а за по-щастлив и от двамата смятах онзи, който не е бил изобщо, който не е видял лошите дела, които стават под слънцето.
(Еклисиаст 4:1-3)

we host 49 sites

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!