system menu
Докато наследникът е още дете, той по нищо не се отличава от един роб, макар и да е господар на всичко. Той е подвластен на настойници и попечители, докато не дойде времето, определено от неговия баща.
(Галатяни 4:1-2)

we host 47 sites

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!