Скръбна вест

С дълбока скръб съобщаваме, че на 12.06.2023 година внезапно ни напусна

ДОЦ. Д.Ф.Н. ПЕТЯ НИКОЛОВА БЪРКАЛОВА

Тя завладяваше с иноваторските си идеи, нетрадиционните  подходи и изследователския си ентусиазъм, вдъхновяваше студентите си и увличаше колегите и последователите си.

Беше жизнерадостен приятел и достоен представител на научната колегия. Ще остави трайна следа в българистиката с философската си визия и задълбочените си изследвания в областта на генеративната граматика.

Никога няма да я забравим!

Поклон пред светлата ѝ памет!

Опелото ще се състои на 15 юни 2023 г. от 1500 часа

в църквата на Траурен парк „Централен“ – гр. Пловдив

 

От Филологическия факултет

при ПУ „Паисий Хилендарски”

In memoriam

На 3 октомври 2022 г. ни напусна забележителният учен и преподавател

чл.-кор. проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев

(1931 – 2022)

Той беше приемник и продължител на най-добрите академични традиции в българското езикознание. Професионалната му биография се отличава с богат творчески, преподавателски и организаторски опит, а научните му интереси са разностранни. Непреходни остават многобройните му трудове в областта на съвременния български език и в частност на българската фонетика, диалектология и лексикология: „Говорът на с. Съчанли, Гюмюрджинско“, „Говорът на тракийските преселници в с. Орешак“ и „Български говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия“, „Българска фонетика“ (съвместно с Димитър Тилков), „Българска лексикология“, „Съвременен български език“ (съвместно с Ив. Куцаров и Й. Пенчев) и др. В паметта на филологическата общност проф. Тодор Бояджиев ще остане като образец на академична нравственост, оригинално мислене, научна отговорност и преподавателска всеотдайност.

Професионалната биография на проф. Бояджиев включва дългогодишна преподавателска работа в редица университети, сред които е и Пловдивският университет. От 1998 до 2015 год. проф. Т. Бояджиев е част от Катедрата по български език.  През този период той се превърна в учител и вдъхновител на езиковеди от различни генерации. Като преподавател по българска диалектология, фонетика и лексикология споделяше своите знания и опит с поколения студенти, дипломанти и докторанти. Неговата отдаденост на науката, диалогичност и широка ерудиция остават пример за всички, които работят в сферата на българското езикознание. Признание за заслугите му към пловдивската българистика е връченото през 2011 г. почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Личността и професионалният път на професор Тодор Бояджиев оставят незаличима следа в историята на Катедрата по български език. Благодарим му за всеотдайната работа, завещаното знание, човешката доброта и топлото колегиално отношение!

Сбогом и поклон, професоре!

От академичната общност на Филологическия факултет

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Прием в магистърската програма “Актуална българистика” за учебната 2022 – 2023 г.

Документите за кандидатстване в двата профила на програмата – лингвистичен и литературоведски – могат да се подават дистанционно на имейл адрес rada.chobanova@gmail.com (от 15 юли до 16 октомври 2022 г.) и присъствено (от 1 септември до 13 октомври 2022 г. в периода понеделник – четвъртък, 10 – 12 ч., 14 – 16 ч.) в каб. 1 на Катедрата по руска филология – ПУ, Ректорат (южен двор), ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив.
Телефон за контакт: 032 261 451 (Радка Чобанова).
ВАЖНО! Студентите, които се нуждаят от уверение за завършена ОКС, могат да го получат от съответния инспектор в Учебен отдел в периода 16 – 29 юли и 1 септември – 14 октомври 2022 г.
Магистърската програма предоставя допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобили висше образование с ОКС „бакалавър“ в специалностите Българска филология, Педагогика на обучението по български език и чужд език, Педагогика на обучението по български език и история (или география).
За прием в лингвистичния профил на програмата могат да кандидатстват и студенти от небългаристични специалности, в чийто учебен план е включена дисциплината „Съвременен български език“ („Българска граматика“).
За повече информация (необходими документи за кандидатстване, анотация на програмата, теми за събеседване, учебен план и др.) вижте следния линк: https://blogs.uni-plovdiv.net/bgezik_slovo/кск-информация/магистърска-програма-актуална-бълга/

In memoriam

С голямо прискърбие съобщаваме, че на 23 март 2022 г. внезапно ни напусна

проф. д.ф.н. Руселина Ницолова

(1940 – 2022)

Проф. Руселина Ницолова е родена на 23 декември 1940 г. във Видин. Завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с който е свързан и професионалният ѝ път. Тя е автор на над 160 публикации в областта на морфологията и синтаксиса на съвременния български език, сравнителната граматика на славянските езици, семантиката, прагматиката, социолингвистиката и др. Научното ѝ творчество е високо ценено не само у нас, но и в чужбина. Била е лектор в почти всички славистични центрове в Европа – Берлин, Лайпциг, Франкфурт на Майн, Кьолн, Прага, Стокхолм, Варшава, Упсала, Осло, Гьотеборг и др. Член е на Комисията за граматичен анализ към Международния комитет на славистите. През 2016 г. е удостоена с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Световна известност имат приносните ѝ трудове „Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език“ (1984 г.) и „Българска граматика. Морфология“ (2008 г.). През 2017 г. граматиката е преведена на английски език и е публикувана от авторитетното немско издателство Frank & Timme: заслужено признание за респектиращия талант на авторката при описанието на българската морфологична система.

Смъртта на проф. Руселина Ницолова е тежка и непрежалима загуба. Напусна ни един от най-забележителните лингвисти на нашето време, проникновен изследовател на българския език, вдъхновяващ учител на поколения филолози. Ще ни липсват задушевните срещи и разговори, обаянието и топлината на една изключителна личност. Но остава безсмъртно словото, което тя ни завеща.

Дълбок поклон пред светлата ѝ памет!

 

От академичната общност на Филологическия факултет

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Честито Рождество Христово!

Скъпи колеги и приятели,

Честито Рождество Христово!

Желаем Ви крепко здраве и много щастие!

Нека идващата 2022 г. бъде щедра и благодатна, мирна и успешна!