Този сайт е архивиран и вече не се поддържа.

Новият сайт на катедра “Българска литература и теория на литературата” е достъпен на адрес https://bltl.slovo.uni-plovdiv.net.

Posted in Актуална информация | Comments Off on

Лекция и среща-разговор с проф. Александър Кьосев

На 13. януари 2014 година гост на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

ще бъде известният литературовед и културолог

професор АЛЕКСАНДЪР КЬОСЕВ.

От 15.00 часа в 8-ма аудитория професор Кьосев ще изнесе лекция на тема:

“За преданото четене”.

От 17.30 часа в Заседателната зала на ПУ “Паисий Хилендарски” (в Ректората) ще се състои среща-разговор с професор Кьосев по повод новата му книга “Караниците около четенето”. Книгата ще бъде представена от професор Албена Хранова.

Kyosev-1

Posted in Актуална информация | Comments Off on Лекция и среща-разговор с проф. Александър Кьосев

135 години от рождението на П. К. Яворов

Kъща музей Яворов

iavorov

 

 

 

 

 

 

Катедра “Българска литература” при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Къща музей “Пейо Яворов”, Фондация “Яворов”, Община Чирпан

организират

Юбилейна научна конференция по повод 135 години от рождението на П. К. Яворов

Конференцията ще се проведе в град Чирпан на 14. и 15. януари 2013 година в рамките на Яворовите януарски дни.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник. Времетраенето на докладите да е до 15 минути. Без такса за правоучастие.

Заявки за участие се приемат до 9 януари 2013 година на следните адреси:

bul_lit@uni-vt.bg  и d_mihailov_vt@abv.bg

5003 гр. В. Търново

ул. „Т. Търновски” 2

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Филологически факултет, катедра „Българска литература”

Тел. 062 618 390

 

Posted in Актуална информация, Конференции | Comments Off on 135 години от рождението на П. К. Яворов

Конференция на Факултета по славянски филологии към СУ

Факултетът по славянски филологии към Софийски университет “Св. Климент Охридски”

има удоволствието да ви покани да вземете участие в неговата традиционна международна научна конференция.

Тази година темата на конференцията е:

„Езици на паметта в литературния текст”.

Конфренцията ще се проведе на 26 и 27 април 2013 г. в Софийския университет. Докладите не трябва да надвишават 20 минути.

Работните езици са български, английски и руски. Таксата за правоучастие е 30 лв.

Срок за подаване на заявките – 1 март 2013 г. Анотация: до 500 знака

Адрес за контакти: bf_conference2012@abv.bg

С уважение,

Организаторите на конференцията:

Проф. дфн Милена Кирова

Доц. д-р Амелия Личева

Доц. д-р Петя Осенова

Гл. ас д-р Кристина Йорданова

Ас. Надежда Стоянова

 Повече подробности около основните тематични насоки на конференцията може да прочетете на следния адрес: http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/faculty-conference

Posted in Конференции | Comments Off on Конференция на Факултета по славянски филологии към СУ

Среща с г-н Стефан Пеев и представяне на сборника “Литературознанието като възможност за избор”

На 17 ноември 2012 година (събота) от 14.00 часа в 10 семинарна зала на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе среща с г-н Стефан Пеев, управител на издателство „Контекст”, на която ще бъде представен сборник с изследвания в чест на Рая Кунчева „Литературознанието като възможност за избор”.

Заглавието на сборника „Литературознанието като възможност за избор” препраща към монографията на Рая Кунчева „Стихът като възможност за избор”. Идеята, че литературознанието е поле на мисловна свобода, е илюстрирана в сборника чрез разнообразието на включените в него статии. Те са обединени около няколко проблемни ядра – „Стих и смисъл”, „Идеи и подходи в литературознанието”, „Литература и ценности”, „Сравнително литературознание”, „Прочити”, които отговарят на основните области на научните интереси на Рая Кунчева.

 

Повече информация за сборника и кратки анотации на включените в него статии: http://knigite.net/store/product/2126/literaturoznanieto-kato-vazmozhnost-za-izbor.html

 

Posted in Актуална информация | Comments Off on Среща с г-н Стефан Пеев и представяне на сборника “Литературознанието като възможност за избор”

Научна конференция “Изплъзващият се предмет на литературознанието”

Направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН
и катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”

организират Научна конференция на тема:

Изплъзващият се предмет на литературознанието
(Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов)

Като вземат повод от кръглата годишнина на видния български литературовед Радосвет Коларов, организаторите на конференцията си поставят за цел да осмислят литературоведското му дело през концептуалните и тематични връзки с работите на други две ключови за българското литературознание фигури – Мирослав Янакиев и Никола Георгиев.

Тази конференция е възможност съвременното литературознание да направи много важна крачка към самоопознаването и самоосъзнаването си. Затова нейното поле се задава с по-голяма от обичайната строгост: темите на всички доклади трябва да бъдат изведени от концепциите и подходите на тези учени, а техните идеи – разгледани в присъщите им отношения на взаимно допълване и оспорване.

Проблемни центрове, около които да бъдат организирани докладите:

● Литературата – познаваема и непознаваема
● Бягства и завръщания на литературоведа
● Конфликти и решения в литературознанието
● Свобода и подчиненост в литературознанието

Срок за подаване на заявка: 15 октомври
Анотация: до 500 знака
Регламент: 20 мин. на доклад
Дати на конференцията: 28, 29 и 30 ноември 2012
Място: Нова конферентна зала, Ректорат, СУ

Контакти: theory.lit@gmail.com

За повече информация: http://ilit.bas.bg/events/234-izplazvashtiyat-se-predmet-na-literaturoznanieto.html

Страница на събитието в социалната мрежа: https://www.facebook.com/events/357611537657802/


Posted in Актуална информация | Comments Off on Научна конференция “Изплъзващият се предмет на литературознанието”

Конференция по повод годишнина на специалност “Португалска филология”

В РАМКИТЕ НА КЛИМЕНТОВИТЕ ДНИ

И ПО ПОВОД ДВАДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ”

В  СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

КАТЕДРАТА ПО ИСПАНИСТИКА И ПОРТУГАЛИСТИКА

ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

Ви кани да вземете участие в конференция на тема:

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ХОРИЗОНТИ НА ПОЗНАНИЕТО

(16 И 17 НОЕМВРИ 2012 Г.)

От двадесет години португалистиката в България се развива като самостоятелна филологическа специалност, която подготвя специалисти по португалски език и езикознание, португалоезични литератури и култури. Това обуславя основните научни направления на конференцията:

–  Португалоезичната литература в контекста на западноевропейските литературни направления и изследвания, литературната теория и сравнителното литературознание

–  Португалското езикознание в семейството на романския езиков тип, теория на езика, съпоставително езикознание

–  Разноликата и многоконтинентална португалоезична култура

–  Проблеми на преподаването на португалския език като чужд език в България и в контекста на европейското езиково пространство

–  Проблеми на различните видове превод, преводът като дидактически и когнитивен инструмент, рецепция на преводната португалоезична литература

Предвид широките хоризонти на филологическото познание и желанието ни за активен обмен с колеги от други специалности, с които да споделим празничната годишнина, предвиждаме разширяване на тематичния обхват на направленията до всички езици, литератури и култури, които са част от голямото филологическо семейство на Факултета по класически и нови филологии на  СУ „Св. Климент Охридски”.

Работните езици на конференцията са български и португалски език.

Времето за представяне на докладите е 20 минути. Докладите, изнесени и приети на заседанията на секциите, ще бъдат публикувани в сборник, като за целта не бива да надхвърлят 10 стандартни страници (18 000 знака). Изискванията за оформяне на докладите ще бъдат изпратени на участниците с първото циркулярно писмо през м. септември 2012 г.

Изпращайте заявките си на следния електронен адрес: filport20anos@gmail.com до 20.07.2012 г., като попълните приложения модел на заявка за участие. Участието ви ще бъде потвърдено до 30/07/2012 г.

 

От Организационния комитет

Модел на заявката за участие

Posted in Актуална информация | Comments Off on Конференция по повод годишнина на специалност “Португалска филология”

Творческа вечер с проф. д-р Сава Василев

ПОКАНА

 На 19 юни 2012 година от 18.00 часа в къща „Ламартин” в стария град

ще се проведе творческа вечер с преподавателя във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, белетриста и драматурга

проф. д-р Сава Василев.

Ще бъдат представени най-новите книги на автора:

Арбанашките махали на литературата Варвело. Книга за явяване. Литературният фронт. Евангелие от Лазар” Непокорният Лука. Разкази и пиеси”

 Ще бъде представен и най-новият брой на

 Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”

Posted in Актуална информация | Comments Off on Творческа вечер с проф. д-р Сава Василев

Открит семинар “Факултетът изследва” 30.05.2012 от 11.00 часа в 10 аудитория

Posted in Актуална информация | Comments Off on Открит семинар “Факултетът изследва” 30.05.2012 от 11.00 часа в 10 аудитория

Конференция “Литература на близкото минало (1944 – 1989)”

ЮГОЗАПАДEН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

П О К А Н А

 

У в а ж а е м и  к о л е г и,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в

 КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

ЛИТЕРАТУРА НА БЛИЗКОТО МИНАЛО ( 1944 – 1989)

 

Работни са всички славянски езици, немски и английски език.

Конференцията ще се проведе на 28–29 септември 2012 г. в Първи корпус на Югозападния университет, Благоевград, зала 114.

При регистрацията се плаща такса правоучастие в размер на 20 лв. Пътните и разходите на участниците по престоя са за сметка на институцията, в която работят.

За участие в конференцията е необходимо до 30 юни 2012 г. да изпратите заявка за участие на e-mail: blizkominalo@abv.bg ; panayotova@swu.bg

Докладите, изнесени на заседанията, ще бъдат публикувани в сборник. Материалите за публикация очакваме най-късно до 10 октомври 2012 на адрес: blizkominalo@abv.bg

 

Изисквания към оформлението на докладите:

Основен шрифт Times New Roman, заглавие – 11 pt. Bold; имената на автора – 11 pt. Italic, резюме – 9 pt, ключови думи – 10 pt; основен текст – 11 pt, библиография – 9 pt. Приемат се материали до 15 стандартни страници. Цитирането се оформя по следния образец:

Хофман 1995: Hoffmann, B. O postmoderní české próze a dramatu postmoderně. – In: Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu LŠŠS. Praha, 1995, 149–167.

Ликова 2001: Ликова, Р.Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма. С., 2001.

 

Posted in Конференции | Comments Off on Конференция “Литература на близкото минало (1944 – 1989)”