Oct 05

Lancement de l’appel à candidatures – Programme “Eugen Ionescu” 2012-2013

Стипендии Comments Off on Lancement de l’appel à candidatures – Programme “Eugen Ionescu” 2012-2013

Subject: Lancement de l’appel à candidatures – Programme “Eugen Ionescu” 2012-2013

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous annoncer le lancement du sixième appel à candidatures pour les Bourses “Eugen Ionescu” 2012-2013, programme financé par le Ministère des Affaires étrangères roumain et mis en place par l’Agence universitaire de la Francophonie. Tout comme l’année passée, le programme est ouvert aux doctorants, enseignants ou chercheurs étrangers issus d’un établissement membre de l’Agence d’un pays membre ou observateur de l’OIF ou de l’Algérie, et qui souhaitent se perfectionner dans leur domaine de recherche par une mobilité dans l’un des 26 établissements roumains partenaires.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 15 novembre 2012 et la période de mobilité des boursiers doit être comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2013.

Vous trouverez ci-joint l’ensemble de documents dont se compose cet appel à candidatures, soit :

– Document de présentation
– Liste des universités d’accueil
– Règlement des bourses de recherche doctorale
– Règlement des bourses de post-doctorat

En ce sens, je vous prie de diffuser cet appel auprès des doctorants et chercheurs/enseignants de vos universités, intéressés par une mobilité d’études doctorales ou de postdoctorat en Roumanie.

À toute fin utile, la documentation relative à cet appel à candidatures est disponible en ligne sur notre page Internet à l’adresse suivante :

http://www.auf.org/bourses/bourses-eugen-ionescu-2012-2013/

Sep 18

Агенти в кол център с немски език

Работа Comments Off on Агенти в кол център с немски език

Call Center Agent Plovdiv

Jun 27

Конкурс

Конкурси Comments Off on Конкурс

О  Б  Я  В  А

 Катедрата по романистика и германистика обявява канкурс за заемане на академична длъжност асистент по съвременен немски език. За участие в конкурса се допускат кандидати, притежаващи образователно-квалифика­ционната степен „магистър“ в областта на немската филология.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба за допускане до конкурс, депозирана в каб. 222 на Ректората на Пловдивския университет;
  2. Автобиография;
  3. Диплома за завършено висше образование – оригинал или ксерокопие;
  4. Списък на публикации и научни и научно-приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът се провежда от комисия по документи и събеседване с кандидатите.

Срок за подаване на документите: 20.07.2012 г.

 

Лице за контакт: Елена Щерева, сл. тел. 032-261 233, 0882-633-223

e-mail: eshtereva@abv.bg

Ръководител на Катедрата по романистика и германистика:

Доц. д-р Руси Николов

 

Dec 19

Магистратурата по дипломация и международни отношения

КСК 2012 Comments Off on Магистратурата по дипломация и международни отношения

Посолството на Кралство Испания има честта да изпрати условията за магистратурата по дипломация и международни отношения, организирана всяка година от Дипломатическата школа в Мадрид за курс 2012-2013 година.
1. Конкурса, както и формулярите за приемане са публикувани в уеб страницата на Министерството на външните работи и сътрудничество:
www.maec.es
2. Магистратурата е предназначена не само за дипломатите от кариерата, но и за кандидатите без дипломатически статут, притежаващи докторска степен или висше университетско образование, висши технически училища или еквивалентни учебни центрове.
3. Кандидатите трябва да подадат документи за магистратурата, като попълнят формулярите с нужната документация, която може да бъде подадена в испанското посолство.
4. Крайният срок за приемане на документацията е 31 януари 2012 г.
5. Кандидатите, подали документи в посолството и отговарящи на условията, поставени от Дипломатическата школа, ще се явят на приемен изпит в посолството, който ще се състои преди 20 април 2012 г.
6. С оглед на пълноценния учебен процес чуждестранните кандидати трябва да притежават достатъчно ниво на испански език, което може да бъде удостоверено чрез дипломите за испански език DELE, средно ниво, съгласно т. 2.3. на условията.
7. Съществува и програма за стипендии MAEC – AECID (испанска агенция за международно сътрудничество и развитие), чиято цел е улеснението на престоя в Мадрид през академичната година. Може да се кандидатства за стипендиите чрез уеб страницата www.becasmaec.es (IIC). Стипендиите AECID се обявяват, чрез Държавен вестник през декември всяка година и срокът изтича края на януари. Обърнете внимание, че подаването на молба за магистратурата и за стипендиите са две различни неща.
8. От тази възможност може да се възползват всички, завършили Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” преди м. юни тази година, както гласи кралският указ, приложен към справката на Посолството.

Oct 21

Department of Roman and Germanic Studies

Département d’études romanes et germaniques