Фундаментален научен проект (КП-06-ОПР05/8) с приложна насоченост, обединяващ съвременната образователна концепция за повишаване на качеството и количеството на научните изследвания и насърчаване на младите учени и младите хора за развитие в областта на науката.

Цивилизационният модел за мултикултурно съжителство в град Пловдив е бил зададен още когато градът е столица, културно и духовно средище на Източна Румелия. Моделът е бил успешно реализиран още тогава, за да стане традиционен и да зададе път за организиране на европейско мултиезично глобално общество днес. Всичко това дава пълно основание за прилагане на мултидисциплинарен изследователски подход, насочен към проучване и анализ на специфичната културна и езикова ситуация с характерен цивилизационен модел, придаващ на града емблематичен облик на европейска културна столица.

фейсбук страница на проекта: Пловдив – мултиезиков и мултикултурен център