ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Уважаеми кандидат-студенти,
Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” обявява допълнителен прием във филологическите специалности за учебната 2015 – 2016 г.. За целта се организират изпити (решаване на писмени тестове) по следните езици:
• български език;
• английски език;
• немски език;
• френски език;
• руски език.

Графикът на провеждане на изпитите е следният:

• През юли (от 22 до 31.07. вкл.) всеки делничен ден ще се провеждат тестови изпити по български език, във вторник и четвъртък – по френски език, в понеделник – по немски език.
• През август (от 1 до 31.08. вкл.) и септември (от 2 до 29.09. вкл.) тестовите изпити по български език ще се провеждат всеки понеделник, вторник и четвъртък, по английски, френски и руски език – всеки вторник и четвъртък, а по немски език – всеки понеделник.
Място на провеждане: 12. с.з. (3. етаж, Ректорат)
Начален час: 10 часа
Времетраене на изпитите: 2 астрономически часа

Posted in General, KSK | Comments Off on ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Специалности, в които може да се кандидатства с резултат от Националното състезание по български език и литература (22 март 2015 г.)

• Българска филология
• Руска филология
• Славистика – магистърска програма
• Балканистика – магистърска програма
• Български език и руски език
• Български език и италиански език
• Български език и новогръцки език
• Български език и турски език
• Български език и китайски език
• Български език и корейски език
• Български език и история

Posted in General, KSK | Comments Off on Специалности, в които може да се кандидатства с резултат от Националното състезание по български език и литература (22 март 2015 г.)