Дванадесета национална научна конференция за студенти и докторанти


Филологически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”
Съюз на учените в България – Пловдив


Уважаеми колеги,
Филологическите катедри при ПУ “Паисий Хилендарски”
и Съюзът на учените в България – Пловдив
имат удоволствието да Ви поканят за участие в
Дванадесетата национална научна конференция
за докторанти, студенти и ученици


Конференцията ще се проведе на 20 и 21 май 2010 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. “Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Конференция молодых славистов 2010


Конференция молодых славистов 2010


Термин: 4–5 ноября 2010

Место: Философский факультет Карлова Университета, Прага

Заявки на участие принимаются до 15 июня 2010 г.

Просим всех, кто заинтересован в участии, до истечения этого срока послать на адрес электронной почты info@slavkonf.com заполненный бланк заявки на участие, аннотацию доклада на языке оригинала и ее вариант на английском языке (объем аннотации на каждом языке – 900–1500 знаков). Заявки, поданные после указанной даты или без приложения аннотаций, рассматриваться не будут. Подробная информация и бланки заявок на участие размещены на веб-сайте www.slavkonf.com .

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Национални студентски научни четения в ЮЗУ “Неофит Рилски”


Уважаеми колеги,

На 11 май 2010 г. Филологическият факултет на Югозападния университет ”Неофит Рилски” ще проведе традиционните си национални студентски научни четения. Национално жури ще присъди по три награди в две секции – ЕЗИКОЗНАНИЕ и ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. Отличените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани.
Заявки за участие (за секция ЕЗИКОЗНАНИЕ – доц. Антони Стоилов; за секция ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – доц. Магдалена Панайотова) се приемат на адрес philochetenia@abv.bg до 10 април 2010 г.

Tags: ,

Тъжен 16 февруари за българската лингвистика


clip_image002Българското езикознание остана без доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). Изследователят с нови и модерни виждания за феномена език ни напусна във времето на нестихващите си филологически идеи. Пътищата и границите на смисъла задават пак своите въпроси, макар че с последната си книга доц. Гърдев даде интересни отговори на филолог с изследователска мисия. Необратимо тъжно е, че тази книга не може да има продължение от своя автор.

Завършил математическа гимназия, Стефан Гърдев посвещава усета си към числата и формулите и на граматическото число. На неговите прояви в речта, разтваряйки ги в докторската си дисертация. Преждевременната кончина на езиковеда извиква още един въпрос – за числата, за стойността им и за това, кое е числено и причисляващо.

Причисляващо е, разбира се, съпричастието. То беше водещо за нашия колега и приятел.

Той създаде Българската електронна лингвистична библиотека, воден от стремежа да популяризира българското езикознание. Беше и неин редактор, а абревиатурата БЕЛБ за него имаше свещено значение.

Проглас, списанието на Великотърновския филологически факултет, другата му голяма страст, привличаше енергията му. Пламенно призоваваше своите колеги филолози да бъдат сред авторите на това издание с автентично звучащо заглавие.

Няма как да пропуснем Пловдив! Стефан Гърдев идваше с повече от желание. Националната студентска научна конференция усещаше като събитие от собствените си празници, казвайки: «Усещаме празника на общото ни знание»!

През деня – обективен член на журито, вечерта – във вихъра на филологическата радост. За съжаление, дотук с физическата светлина на едно от озаренията в новата ни филология!

Остават духовното присъствие и светлината на буквите, сглобени с техника в изречения за езика и за човека – негов носител и изследовател.

Поклон пред светлата памет на доц. Стефан Гърдев!


От Лингвистичния клуб

Всероссийская студенческая научная конференция “Иностранные языки и литературы в контексте культуры”


Пермский государственный университет

Факультет современных иностранных языков и литератур

27 апреля 2010 г. проводит


Всероссийскую студенческую научную конференцию

«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ»


Основные направления работы конференции:
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

ХLVIII Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс»


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО
МЕЖДУНАРОДНАЯ КАФЕДРА ЮНЕСКО
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИБИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ХLVIII Международная научная студенческая конференция
«Студент и научно-технический прогресс»

Информационное письмо

Цель конференции – привлечь студентов, аспирантов и стажеров к решению актуальных задач современной науки, способствовать интеграции высшего образования и фундаментальной науки. В 2010 году конференция проводится с 10 по 14 апреля. В докладах могут быть представлены результаты исследований теоретического и экспериментального характера.
Работа проводится по следующим секциям: Read the rest of this entry »

Tags: , ,