system menu
Продайте имота си и раздайте парите на бедните. Направете си кесии, които не овехтяват. Събирайте си съкровище в небесата, което не се изчерпва. Него нито крадци го достигат, нито молци го изяждат. Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
(Лука 12:33-34)

we host 47 sites

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!