system menu
Никой, който запалва лампа, не я покрива със съд, нито пък я слага под леглото. Вместо това я слага на поставка, така че хората, които влизат, да виждат светлината. Защото всичко скрито ще излезе наяве. Всяка тайна ще бъде разкрита. Затова внимавайте как слушате. Защото който има, ще получи още, а който няма, ще загуби и това, което мисли, че има.
(Лука 8:16-18)

we host 44 sites

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!