system menu
Ако някой от вас има сто овце и изгуби една от тях, няма ли да остави другите деветдесет и девет на пасището, за да тръгне след изгубената овца, докато я намери? Щом я намери, с радост ще я сложи на раменете си и като пристигне у дома, ще събере съседите и приятелите си и ще им каже: "Радвайте се с мен, защото намерих изгубената си овца."
(Лука 15:4-6)

we host 51 sites

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!