system menu
Ако човек роди сто сина и живее много години, така че броят на годините му да стане много, а душата му да не се насити с блага и още той не приема прилично погребение - казвам, че пометнатото е по-щастливо от него; защото то е дошло в нищожество и отива в тъмнина, и името му се покрива с тъмнина; при това то не е видяло слънцето и не е познало нищо.- По-добре е на него, отколкото на онзи.
(Еклисиаст 6:3-5)

we host 47 sites

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!