system menu
Понеже си била дръзка в нечестието си и си казала: Никой не ме вижда, - понеже мъдростта ти и знанието ти са те отвратили и си казала в сърцето си: Аз съм - и освен мене няма друга, - затова ще дойде върху тебе зло, без да знаеш откъде се явява; и беда ще те нападне, без да можеш да я умилостивиш; ще дойде внезапно върху теб и опустошение, без да ти е било известно.
(Исая 47:10-11)

we host 45 sites

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!