Важно съобщение / Important announcement

Скъпи студенти,

На основание на чл. 21, ал. 1. от АПК и чл. 32, ал. 1 от ЗВО във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение на територията на страната, считано от 13 март 2020 г., и във връзка със заповед РД-01-124/03.02.2020 на министъра на здравеопазването, ректорът на Пловдивския университет издаде заповед № P33-1328 от 13 март 2020 г., съгласно която аудиторните занятия (лекции и семинари) се отменят от 13.03.2020 до 29.03.2020 г..

През този период обучението ще продължи в дистанционна форма, подробна информация за която ще получите от Вашите преподаватели.

Надяваме се скоро сложната ситуация да бъде преодоляна и да се срещнем отново в Пловдив.

Бъдете здрави!

Директор на Департамента:

доц. д-р Красимира Чакърова

………………………………………………………………………………………..

Dear students,

Pursuant to Article 21 (1) of the Administrative Procedural Law and Article 32 (1) of thе Higher Education Law in connection with the State of Emergency on the territory of Bulgaria declared by the National Parliament  as of  13th  March 2020 and in connection with order RD-01 – 124 / 13.03.2020 issued by  the Minister of Health, the Rector of  Plovdiv University issued an order No P33-1328 according to which all the classes (lectures and seminars) are cancelled from 13th of March till 29th of March 2020.

Throughout this period the training will continue in the form of distance learning via electonic sources and means. Your lectureиs will provide you with detailed information and instructions on the issue.

We hope that the complicated situation will be overcome soon and look forward to seeing you back in Plovdiv.

Ве healthy!

Head of the Department,

Associate professor Ph.D  Krassimira Chakarova

Ателие за изработка на мартеници

На 26.03.2020 г. в Депаратамента се проведе станалата вече традиционна Работилница за правене на мартеници. На нея чуждестранните студенти се запознаха с обичая Баба Марта и с народните вярвания, свързани с началото на пролетта. В празничната и весела атмосфера те завиха бял и червен конец за здраве, щастие и късмет.

Коледно тържество 2019

На 16 декември 2019 г. в празнично украсената Заседателна зала на университетската Нова сграда  се проведе традиционното коледно тържество, организирано от ръководството на ДЕСПЧС за чуждестранните студенти, изучаващи български език в подготвителен курс и по програма “Еразъм”. Специален гост на събитието тази година бе заместник-ректорът на ПУ “Паисий Хилендарски” проф. д.п.н. Румяна Танкова.

Вместо обичайното в подобни случаи слово тя предпочете да поздрави лично присъстващите чуждестранни студенти с “Весела Коледа!” и да се запознае с всекиго от тях.

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие отправи и директорът на Департамента доц. д-р Красимира Чакърова, подчертавайки символичното значение на празника не само за християнския свят, но и за за всички хора, които вярват в спасителната мисия на доброто. Коледа е послание за надежда, любов и мир, един от най-светлите семейни празници.

Тържеството продължи с впечатляващата презентация “Рождество Христово (Коледа) в България”, подготвена и представена от Неда Ненова и Ива Георгиева – членове на Лингвистичния клуб “Проф. Борис Симеонов” в ПУ.

 

След тях Луиза Морели и Джулия дел Сордо, студентки по програма “Еразъм”, разказаха на присъстващите за коледните традиции в Италия.

И двете презентации бяха посрещнати с аплодисменти, прекъснати от идването на Дядо Коледа (Йордан Бадов от Лингвистичния клуб), който  пожела на всички много здраве, щастие и късмет през новата година и раздаде коледните подаръци. Не липсваше и традиционната баница с късмети, поднесена отново от добрия старец.

Всички участници в тържеството се насладиха на празничната атмосфера, на коледните песни  и на вкусната почерпка, а част от чуждестранните студенти участваха и в изработването на българска сурвачка, напътствани от своите преподаватели.

Празникът завърши с взаимни пожелания за весело посрещане на новата година и разбира се, с обща снимка.

 

Среща с представители на Посолството на Пакистан

На 10 декември 2019 г. директорът на ДЕСПЧС доц. д-р Красимира Чакърова проведе среща със заместник завеждащия Дипломатическата мисия на Пакистан, господин Маруан Алекс Аийаш, и административния координатор на Посолството – господин Акрам Хан.

Гостите проявиха жив интерес към преподаването на български език като чужд, към лингвистичните специалности във Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и бяха впечатлени от големия избор на специалности, предвиждащи обучение по един и по два чужди езика едновременно.

След като разгледаха две от библиотеките в Ректората, гостите посетиха и учебен час по симултанен превод от английски на български език.

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс за чуждестранни студенти от българска народност

 • Вие сте студент от Украйна, Молдова, Румъния, Казахстан, Сърбия, Черна Гора, Македония.
 • Разбирате български език, но ви е трудно да говорите и пишете правилно.
 • Имате нужда от езикови консултации с преподавател при подготовката за изпити и писането на курсови работи.

Този курс е за Вас!

Курсът по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК е с продължителност един семестър (60 учебни часа), като занятията се провеждат в удобно за вас време, съгласувано с преподавателя.

Специални цени за студенти от българска народност:

 • 180 лв. на човек в група до 3 души.
 • 120 лв. на човек в група до 10 души.
 • 90 лв. на човек в група до 15 души.

Срок за записване: 15 ноември 2019 г.

За допълнителна информация и записване:

Нова сграда (бул. България 236)
каб. 409 – Таня Нейчева
тел. 032 261 789

Курсове по български език за студенти по програма “Еразъм”

Bulgarian language courses for ERASMUS students

За втория семестър на 2019-2020 за студентите по програма „Еразъм“ ще бъдат организирани следните курсове по български език:

Курсове за филолози:

 • Българска граматика А2
 • Българска граматика В1
 • Българска граматика В2
 • Български реалии
 • Специализиран български език (за хуманитаристи / педагози / икономисти / юристи и т. н.)
 • Създаване на текст – творческо и научно писане
 • Делово общуване
 • Българска разговорна реч (конверзация)

Курсове за нефилолози:

 • Български език А2
 • Български език В1
 • Български език В2
 • Български реалии
 • Специализиран български език (за педагози / икономисти / юристи и т. н.)

*Можете да се запишете в повече от един курс.

**Студентите от нефилологически специалности ще получат кредити за курс по български език, ако той е предварително утвърден в програмата им.

По-подробна информация за курсовете:

Втори семестър на 2019-2020 година (февруари – май).

Bulgarian language courses for ERASMUS students

The following Bulgarian language courses will be organized in the second semester of 2019-2020:

For students in Philological Studies:

 • Bulgarian Grammar А2
 • Bulgarian Grammar В1
 • Bulgarian Grammar В2
 • Bulgarian Realia
 • Bulgarian Language for Specific Purposes (for students in Humanities)
 • Text Creation – Creative and Academic Writing
 • Business Correspondence
 • Bulgarian Spoken Language (Conversation)

For students in Non-philological Studies:

 • Bulgarian Language А2
 • Bulgarian Language B1
 • Bulgarian Language B 2
 • Bulgarian Realia
 • Bulgarian Language for Specific Purposes (for students in Pedagogics, Economy, Law…)

*You can enroll in more than one course.

**For non-philological students. You will receive credits for a Bulgarian language course if it is pre-approved in your program.

 

Detailed information about the courses:

Second semester of 2019-2020 (February – May).

 

Откриване на учебната година

На 7 октомври 2019 г. бе тържествено открита новата академична година в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти при ПУ “Паисий Хилендарски”.

Тържеството се проведе в Заседателната зала на университетския корпус на бул. “България” № 236 в присъствието на новозаписаните студенти от подготвителен курс (граждани на Гърция, Турция и Италия) и техните родители.

Директорът на Департамента доц. д-р Красимира Чакърова поднесе кратко приветствие, след което представи преподавателския екип: гл. ас. д-р Мария Мицкова, преп. Мария Пенева-Халилова, преп. Мая Булут и хон. преп. Соня Русева.

В церемонията по откриването се включиха и бивши студенти в подготвителния курс към ДЕСПЧС (понастоящем студенти от различни специалности в ПУ и в други висши училища), които бяха дошли специално, за да поздравят своите преподаватели и да се запознаят с новите курсисти.