Коледно тържество 2019

На 16 декември 2019 г. в празнично украсената Заседателна зала на университетската Нова сграда  се проведе традиционното коледно тържество, организирано от ръководството на ДЕСПЧС за чуждестранните студенти, изучаващи български език в подготвителен курс и по програма “Еразъм”. Специален гост на събитието тази година бе заместник-ректорът на ПУ “Паисий Хилендарски” проф. д.п.н. Румяна Танкова.

Вместо обичайното в подобни случаи слово тя предпочете да поздрави лично присъстващите чуждестранни студенти с “Весела Коледа!” и да се запознае с всекиго от тях.

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие отправи и директорът на Департамента доц. д-р Красимира Чакърова, подчертавайки символичното значение на празника не само за християнския свят, но и за за всички хора, които вярват в спасителната мисия на доброто. Коледа е послание за надежда, любов и мир, един от най-светлите семейни празници.

Тържеството продължи с впечатляващата презентация “Рождество Христово (Коледа) в България”, подготвена и представена от Неда Ненова и Ива Георгиева – членове на Лингвистичния клуб “Проф. Борис Симеонов” в ПУ.

 

След тях Луиза Морели и Джулия дел Сордо, студентки по програма “Еразъм”, разказаха на присъстващите за коледните традиции в Италия.

И двете презентации бяха посрещнати с аплодисменти, прекъснати от идването на Дядо Коледа (Йордан Бадов от Лингвистичния клуб), който  пожела на всички много здраве, щастие и късмет през новата година и раздаде коледните подаръци. Не липсваше и традиционната баница с късмети, поднесена отново от добрия старец.

Всички участници в тържеството се насладиха на празничната атмосфера, на коледните песни  и на вкусната почерпка, а част от чуждестранните студенти участваха и в изработването на българска сурвачка, напътствани от своите преподаватели.

Празникът завърши с взаимни пожелания за весело посрещане на новата година и разбира се, с обща снимка.

 

Среща с представители на Посолството на Пакистан

На 10 декември 2019 г. директорът на ДЕСПЧС доц. д-р Красимира Чакърова проведе среща със заместник завеждащия Дипломатическата мисия на Пакистан, господин Маруан Алекс Аийаш, и административния координатор на Посолството – господин Акрам Хан.

Гостите проявиха жив интерес към преподаването на български език като чужд, към лингвистичните специалности във Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и бяха впечатлени от големия избор на специалности, предвиждащи обучение по един и по два чужди езика едновременно.

След като разгледаха две от библиотеките в Ректората, гостите посетиха и учебен час по симултанен превод от английски на български език.

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс за чуждестранни студенти от българска народност

 • Вие сте студент от Украйна, Молдова, Румъния, Казахстан, Сърбия, Черна Гора, Македония.
 • Разбирате български език, но ви е трудно да говорите и пишете правилно.
 • Имате нужда от езикови консултации с преподавател при подготовката за изпити и писането на курсови работи.

Този курс е за Вас!

Курсът по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК е с продължителност един семестър (60 учебни часа), като занятията се провеждат в удобно за вас време, съгласувано с преподавателя.

Специални цени за студенти от българска народност:

 • 180 лв. на човек в група до 3 души.
 • 120 лв. на човек в група до 10 души.
 • 90 лв. на човек в група до 15 души.

Срок за записване: 15 ноември 2019 г.

За допълнителна информация и записване:

Нова сграда (бул. България 236)
каб. 409 – Таня Нейчева
тел. 032 261 789

Курсове по български език за студенти по програма “Еразъм”

Bulgarian language courses for ERASMUS students

За втория семестър на 2019-2020 за студентите по програма „Еразъм“ ще бъдат организирани следните курсове по български език:

Курсове за филолози:

 • Българска граматика А2
 • Българска граматика В1
 • Българска граматика В2
 • Български реалии
 • Специализиран български език (за хуманитаристи / педагози / икономисти / юристи и т. н.)
 • Създаване на текст – творческо и научно писане
 • Делово общуване
 • Българска разговорна реч (конверзация)

Курсове за нефилолози:

 • Български език А2
 • Български език В1
 • Български език В2
 • Български реалии
 • Специализиран български език (за педагози / икономисти / юристи и т. н.)

*Можете да се запишете в повече от един курс.

**Студентите от нефилологически специалности ще получат кредити за курс по български език, ако той е предварително утвърден в програмата им.

По-подробна информация за курсовете:

Втори семестър на 2019-2020 година (февруари – май).

Bulgarian language courses for ERASMUS students

The following Bulgarian language courses will be organized in the second semester of 2019-2020:

For students in Philological Studies:

 • Bulgarian Grammar А2
 • Bulgarian Grammar В1
 • Bulgarian Grammar В2
 • Bulgarian Realia
 • Bulgarian Language for Specific Purposes (for students in Humanities)
 • Text Creation – Creative and Academic Writing
 • Business Correspondence
 • Bulgarian Spoken Language (Conversation)

For students in Non-philological Studies:

 • Bulgarian Language А2
 • Bulgarian Language B1
 • Bulgarian Language B 2
 • Bulgarian Realia
 • Bulgarian Language for Specific Purposes (for students in Pedagogics, Economy, Law…)

*You can enroll in more than one course.

**For non-philological students. You will receive credits for a Bulgarian language course if it is pre-approved in your program.

 

Detailed information about the courses:

Second semester of 2019-2020 (February – May).

 

Откриване на учебната година

На 7 октомври 2019 г. бе тържествено открита новата академична година в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти при ПУ “Паисий Хилендарски”.

Тържеството се проведе в Заседателната зала на университетския корпус на бул. “България” № 236 в присъствието на новозаписаните студенти от подготвителен курс (граждани на Гърция, Турция и Италия) и техните родители.

Директорът на Департамента доц. д-р Красимира Чакърова поднесе кратко приветствие, след което представи преподавателския екип: гл. ас. д-р Мария Мицкова, преп. Мария Пенева-Халилова, преп. Мая Булут и хон. преп. Соня Русева.

В церемонията по откриването се включиха и бивши студенти в подготвителния курс към ДЕСПЧС (понастоящем студенти от различни специалности в ПУ и в други висши училища), които бяха дошли специално, за да поздравят своите преподаватели и да се запознаят с новите курсисти.