Ние изследваме естествените процеси и феномени в атмосферата чрез съчетаване на знания и умения от разнообразни области на човешкото познание. Нашите усилия са съфинансирани от различни проекти, но често влагаме лични средства и свободното си време за дейностите на групата.