Проф. Борис Симеонов – „ПРАБЪЛГАРСКА ОНОМАСТИКА”, 2008, Пловдив : Фондация “Българско историческо наследство”

Доц. д-р Ваня Зидарова – „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. ТЕОРЕТИЧЕН КУРС С ПРАКТИКУМ”, 2007, Пловдив: Издателство “Контекст”

Доц. д-р Ваня Зидарова – „ЛЕКСИКОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”, 2008, Пловдив: Издателство “Контекст”

Колектив (под ред. на Красимира Чакърова, Татяна Ичевска) – „ТЕКСТОВЕ И ПРОЧИТИ”, 2009, Пловдив: Издателство “Контекст”

Д-р Борян Янев – “СИСТЕМА НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРСКИЯ И НЕМСКИЯ ЕЗИК”, 2009, Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”

Доц. д-р Стефан Гърдев – „ЕЗИКОВИ СТРУКТУРИ. ПЪТИЩА И ГРАНИЦИ НА СМИСЪЛА”, 2009, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”

Доц. д-р Красимира Чакърова – „ИМПЕРАТИВЪТ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”, 2009, Пловдив: Издателство “Пигмалион”

Д-р Атанаска Тошева – “ЕЗИКЪТ НА “ИСТОРИЯ ВО КРАТЦЕ О БОЛГАРСКОМ НАРОДЕ СЛАВЕНСКОМ” НА ЙЕРОСХИМОНАХ СПИРИДОН (1792 г.)”, 2010, Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”