ФИЛОЛОЗИ ПОЧЕТОХА ГОЛЕМИЯ ЕЗИКОВЕД ДИМИТЪР ТИЛКОВ

ЛИНГВОКЛУБЪТ ОТБЕЛЯЗА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СВОЯ ПАТРОН

СТИЛИСТИКАТА – МОСТЪТ МЕЖДУ ЛИТЕРАТУРОВЕДИ И ЕЗИКОВЕДИ

ИМА ЛИ БЪДЕЩЕ БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА?

СРЕЩА РАЗГОВОР НА ТЕМА “РАЗСЪЖДЕНИЯ ВЪРХУ ИЗКУСТВЕНИТЕ ЕЗИЦИ (ФИЛОСОФСКИ И ТИПОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ)”

ПРИБЛИЖИХМЕ ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА СЛАВИСТИТЕ СЪС СЕМИНАР