Mария Теофилова Ямболиева е студентка в ПУ „Паисий Хилендарски” по специалност „Приложна лингвистика (немски език и новогръцки език)”. Завършила е Езикова гимназия „Иван Вазов” с немски език. През 2007 превежда енциклопедия от поредицата „Was ist was” на Tesslof Verlag, издавани в България от изд. „Летера”, а през 2009-2010 г. превежда романа на швейцарската писателка Корине Хофман „Нова среща в Барсалои”. Книгата предстои да бъде издадена. От ноември 2009 до март 2010 г. взема участие в проекта на „Летера” и Пловдивския университет „Студенти по пътя на книгата”.

Научните й интереси са в областта на общото езикознание, лексикологията, изучаването на чужди езици и странознанието на немскоговорящите държави. Има много добри познания по немски език, английски език и добри познания по руски език. Членува в Лингвистичния клуб от 2010 година.