Езикови-структури“Езикови структури. Пътища и граници на смисъла” е филологическа книга, която представя интердисциплинарния поглед на автора й Стефан Гърдев. Той признава на читателя, че страниците на монографията са написани от човек, който се опитва да мисли езика, но и от езиковед, който се опитва да мисли човека. Тази формулировка ни отвежда и към засиленото съдържание на антропологичния пласт в семантиката на книгата.

В нея са анализирани някои нови черти и проблеми на научното мислене в XXI в.; езиковите структури – между подреденото и хаоса, човекът; езикът и посоките на (не)материалното. Изведените тук теми са и заглавия на отделните глави. В тях се откриват интересни представяния и интерпретации, някои от които са въпроси от общата теория на лингвистиката, лингвофилософските аспекти, личните имена като обект на лингвистичната културология; лексикална периферия и граматика.

“Езикови структури. Пътища и граници на смисъла” синтезира рецептивни модели и техники на интерпретацията, представящи автора на тази книга като езиковед с широкоспектърна оптика в сферата на лингвистичното познание.