Събития през 2010 г.

09.01.2010 г.,

9 часа (3. и 4. ауд.)

Участие на Лингвистичния клуб в 12. общофакултетска олимпиада по българска морфология като съорганизатор
05.2010 г.,

Заседателна зала на ПУ

Среща разговор с проф. дфн Василка Радева
20-21.05.2010 г.,

Дом на учените
в гр. Пловдив

Участие на Лингвистичния клуб като съорганизатор на Националната научна конференция за докторанти, студенти и ученици “Думи срещу догми”, организирана от Филологическия факултет на ПУ и СУБ-Пловдив
28-29.05.2010 г. Екскурзия до Рилския манастир по повод Деня на славянската писменост и култура
11.2010 г. Среща разговор с проф. дфн Стефана Димитрова
15.12.2010 г. Научен семинар по повод 130-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов