Уважаеми колеги,

На 11 май 2010 г. Филологическият факултет на Югозападния университет ”Неофит Рилски” ще проведе традиционните си национални студентски научни четения. Национално жури ще присъди по три награди в две секции – ЕЗИКОЗНАНИЕ и ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. Отличените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани.
Заявки за участие (за секция ЕЗИКОЗНАНИЕ – доц. Антони Стоилов; за секция ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – доц. Магдалена Панайотова) се приемат на адрес philochetenia@abv.bg до 10 април 2010 г.