Филологически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”
Съюз на учените в България – Пловдив


Уважаеми колеги,
Филологическите катедри при ПУ “Паисий Хилендарски”
и Съюзът на учените в България – Пловдив
имат удоволствието да Ви поканят за участие в
Дванадесетата национална научна конференция
за докторанти, студенти и ученици


Конференцията ще се проведе на 20 и 21 май 2010 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. “Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури.
Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 10. 05. 2010 г.
Моля, използвайте приложената по-долу форма за заявка.

Заявките можете да попълните онлайн на сайта на Лингвистичния клуб:

http://lingvclub.slovo.uni-plovdiv.bg

или да ги изпратите на адрес:

4000 Пловдив, ул. “Цар Асен” 24

ПУ “Паисий Хилендарски”

Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова

е-mail: Linguistic.Club@gmail.com, тел. 032 261 250 (за секция “Езикознание”);


Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска, е-mail: Ichevska@yahoo.com, тел.: 0889/286248 (за секция “Литературознание”).

От организаторите


Заявките за участие за студенти, докторанти и ученици можете да свалите тук и тук.

Пълния текст на поканата можете да свалите тук.