Tематичен семинар „Последствията от аварарията във Фокушима”

БЪЛГАРСКОТО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО, БЪЛГАРСКИЯТ ЯДРЕН ФОРУМ, ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ‘ПАИСИЙ ХИЛEНДАРСКИ’ И СЪЮЗЪТ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРАТ

на 14.04.2011 от 17 часа в 5 ауд. на Пловдивския университет

тематичен семинар на тема „Последствията от аварарията във Фокушима”

лектори проф. Георги Василев, доц. Павлин Грудев, проф. Славчо Ушев

БЪЛГАРСКОТО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО, БЪЛГАРСКИЯТ ЯДРЕН ФОРУМ, ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ‘ПАИСИЙ ХИЛEНДАРСКИ’ И СЪЮЗЪТ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРАТ

на 14.04.2011 от 17 часа в 5 ауд. на Пловдивския университет

тематичен семинар на тема „Последствията от аварарията във Фокушима”

лектори проф. Георги Василев, доц. Павлин Грудев, проф. Славчо Ушев