Archive

Archive for April 22nd, 2011

22 април – Ден на земята

April 22nd, 2011 Comments off

През последните няколко години 22 април, Ден на Земята се празнува навсякъде по света. Интересът към този ден расте от година на година. Всичко започва на 22.04.1970 г., когато Американският сенатор Гейлорд Нелсон открива първият официален Ден на Земята с цел да привлече общественото внимание, за да се приемат необходими закони за почистването на замърсените реки и другите източници на питейна вода. Тогава милиони американци участват в демонстрация и настояват политиците, държавниците, бизнесмените  да включат в своите приоритети опазването на околната среда. В проявите на първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.

През 1990 г. отбелязването на Деня на Земята излезе извън границите на САЩ и стана Международно събитие. От 1990 г. започна да действа международна организация за Деня на Земята с идеална цел, регистрирана в Канада и САЩ и координираща дейностите по случай Деня на Земята на 3200 организации в 141 страни. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г.  Сформиран е  Национален комитет за Деня на Земята. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда.

На 22 април 1992 г. президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г.

Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

40 години след отбелязването за първи път на Деня на Земята, Светът е изложен на по-голяма опасност, отколкото когато и да било. Ако промяната на климата е най-голямото предизвикателство на нашето време, съществува също и голяма възможност да се изгради здравословна, просперираща икономика на база чиста енергия, сега и за в бъдеще. Денят на Земята през 2010г. може да бъде обратна точка за напредъка на политиките, свързани със запазване на климата, добрата енергийна ефективност, използването на източници на възобновяема енергия и други ,,зелени дейности”. Този ден дава възможност на всяка отделна личност, на корпорациите и правителствата да се обединят в създаването на глобална зелена икономика.

Хора, организации и движения на този ден се обединяват от една обща цел – бъдещето на планетата Земя. Вниманието на обществеността е насочено към поведението на хората и начина, по който то влияе върху природата. Хората разбраха, че трябва да променят собствените си действия, за да защитят планетата.

Тази година темата на Международния ден на Земята е „Милиард действия в зелено”. Тази тема признава правото на милиони индивидуални действия и фокусира вниманието върху личния принос на всеки човек в общия ни стремеж да живеем по устойчив начин.

Целта е да се регистрират един милиард действия за опазване на природата преди провеждането на Световната среща за Земята в Рио де Жанейро през 2012 година.

Най-голямата екологична кампания в света  вдъхновява и поощрява хората от всички националности, отделни индивиди и големи корпорации и има за цел те да извършат действие, което да помогне за намаляване на въглеродните емисии, както и да се насърчи устойчивото развитие. Нека  на днешния ден  всеки от нас си направи  равносметка какъв е неговият принос за опазването на природата и  на  майката Земя.

 

Categories: Екология Tags:

Google Maps :)

April 22nd, 2011 Comments off

Categories: Снимка на деня Tags: