Archive

Archive for April 1st, 2011

Banana :)

April 1st, 2011 Comments off

Categories: Снимка на деня Tags:

Международен ден на птиците

April 1st, 2011 Comments off

Днес е първи април. Но съвсем не на шега днес Светът чества Международния ден на птиците. Денят се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици. Днес продължаваме да отбелязваме тази дата, за да покажем колко красива и същевременно крехка е природата около нас и колко необходими са нашите грижи, за да я запазим и споделим с нашите деца.

Българското дружество за защита на птиците всяка година прави оценка на броя и вида на всички наблюдавани птици в нашата страна. По случай професионалния празник БДЗП представи днес на пресконференция в София най-новия природозащитен проект на организацията – „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” (LIFE09 NAT/HU/000384). Днес БДЗП организира и редица мероприятия в страната, включително: наблюдение на птици в Булгас, поставяне на къщички за гнездене на пойни птици в детските градини и училищата в Дунавските общини – Козлодуй, Байкал, Белене и Свищов и др. Регионалната инспекция по околна среда и води-Шумен отбелязва Международния ден на птиците, 1 април, с участие на ученици от СОУ „П. Волов”, град Шумен.

В България се срещат 413 вида птици. Някои от тях можем да наблюдаваме целогодишно, включително и около нас, други са толкова редки за нашата страна, че са виждани от малцина късметлии. По време на миграция могат да бъдат забелязани дори някои изключително интересни и нетипични за големите градове видове като черен щъркел, пчелояд, малък креслив орел и др. Всичко това е индикатор за състоянието на околната среда и за качеството на живот.

Така че, ако не друго възползвайте се от хубавия ден и излезте на разходка в най-близкия парк и се порадвайте на тези красиви, гласовити, пернати създания. 😉

Полезни линкове за птиците в България:

http://www.birdsinbulgaria.org/

Птици в България (Уикипедия)

http://ptici.start.bg/

Categories: Екология Tags: