Archive

Archive for May, 2011

31 май – Международен ден без тютюн

May 31st, 2011 Comments off

Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация е първият международен договор за обществено здраве в света, влязла в сила през месец февруари 2005 година.

Днес РККТ е ратифицирана от 172 страни от целия свят. Тя има за цел да предпази настоящите и бъдещите поколения от консумацията на тютюн и излагане на тютюнев дим. Република България е ратифицирала РККТ в края на 2005 г.

Реализацията на дейностите по Конвенцията се осъществява от Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България. В рамките на програмата през 2005 г.бяха създадени 28 кабинета за отказ от тютюнопушене към Регионалните здравни инспекции (бивши РИОКОЗ), като работещите в тях периодично са обучавани.

През 2008 г. стартира Национална линия за отказ от тютюнопушене с универсален номер 0700 10 323 и интернет страница на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето www.aznepusha.bg.

През 2007 г. бе извършено национално представително изследване по поръчка на Министерството на здравеопазването и реализирано от Националния център за опазване на общественото здраве. Проучено беше разпространението на тютюнопушенето сред населението от 25 до 64 години, в резултат на което се установи, че в България пушат 52% от мъжете и 38,1% от жените.

 

Categories: Здраве Tags:

22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

May 22nd, 2011 Comments off

Международен ден на биологичното разнообразие отбелязваме днес.

Той е иницииран и обявен от Обединените нации, за да се подобри информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. За първи път, като Международен ден на биологичното разнообразие, Генералната асамблея на ОН обявява 29 декември 1993 г. – датата, когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие. През декември 2000г., Генералната асамблея на ОН възприема 22 май като Международен ден на биоразнообразието, за да отбележи 22 май 1992 г., датата, на която в Найроби е приет окончателния текст на Конвенцията за биологичното разнообразие.

Отчасти промяната е направена поради трудността на 29 декември – когато по света се празнува настъпването на Новата година, да се организират празнични прояви, посветени на биологичното разнообразие. Както вече информирахме, 2011 година е обявена от ООН за Международна година на горите и по този повод темата на Международния ден за биологично разнообразие  тази година е „Биоразнообразие и гори” и е посветена на природния ресурс като източник на биологично разнообразие.

Categories: Екология Tags:

15 май – Международен ден на климата

May 15th, 2011 Comments off

Categories: Снимка на деня Tags:

Хакуна Матата

May 14th, 2011 Comments off

Categories: Снимка на деня Tags:

Интернет запознанства

May 13th, 2011 Comments off

Categories: Снимка на деня Tags:

Екологично решение за безплатно осветление

May 12th, 2011 Comments off

Categories: Екология Tags:

Sad but true

May 12th, 2011 Comments off

Categories: Снимка на деня Tags:

NO FUR 4

May 11th, 2011 Comments off

Categories: Снимка на деня Tags:

Give FUR the cold sholder!

May 10th, 2011 Comments off

Categories: Снимка на деня Tags:

NO FUR 3

May 9th, 2011 Comments off

Categories: Снимка на деня Tags: