Archive for category Животът в катедрата – галерия

Успешна защита

1452130_10202932015445575_1182808377_n[1]

 

На 02.12.2013 г.  в зала Компас на ПУ „Паисий Хилендарски” се проведе откритото заключително заседание  за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’  на асистент  Здравко Трифонов Дечев, редовен докторант към Катедра по история на литературата и сравнително литературознание.

Дисертационният труд “ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЛАС (ПРОБЛЕМЪТ УСТНОСТ – ПИСМЕНОСТ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКАТА КУЛТУРА)” беше успешно защитен пред национално жури в състав: 

доц. д-р Мила Димитрова Кръстева (председател на журито)

проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева (рецензент)

проф. д-р Амелия Веселинова Личева (рецензент)

 доц. д-р Доротея Димитрова Добрева 

 доц. д-р Юлия Христова Николова (научен ръководител)

Лекция на проф. Таплин

 

 

В рамките на проекта „Атика в България” на 24 април от 10.30ч. в зала „Компас”  се проведе публичната лекция на професор Оливър Таплин  от университета в Оксфорд на тема:  Localperformances of ancient Greek drama, theatre traditions and the “larger picture”/ “Локални постановки на старогръцката драма, театрални традиции и „по-общата картина”.

 

 

 

Успешна защита

Защитата

На 12.10.2012 г.  от 12.00 ч.  в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” се проведе  откритото заключително заседание  за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’  на докторант Милена Георгиева Динева-Мулешкова. Дисертационният труд “Социокултурни пространства на храненето в българската възрожденска книжнина” беше успешно защитен пред национално жури в състав: 

проф. дфн Инна Пелева (председател на журито),

проф. дфн Румяна Дамянова,

доц. д-р Катя Станева,

доц. д-р Николай Чернокожев,

                            доц. д-р Юлия Николова (научен ръководител).

„Метаморфозите на метафората”

 

На 06. 06. 2012 г. в Пловдив се проведе международна научна сесия и литературно четете, посветени на творчеството на Кирил Кадийски по случай неговата 65-та годишнина. Организацията им беше дело на  Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание и  Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, а настоящите снимки – на Петко Недялков.

Бал на преподавателите и служителите

         По случай 50-годишния юбилей на ПУ “Паисий Хилендарски” беше организиран бал на преподавателите и служителите. Катедрата “История на литературата и сравнително литературознание” участва в тържеството, макар и в непълен състав.

Тържество в чест на проф. Клео Протохристова

 

    През юли 2010 г. катедрата отбеляза юбилея на своя ръководител –  проф. Клео Протохристова. Тържеството се проведе в ПУ “Паисий Хилендарски”, в компанията на колеги и приятели от различини български университети и БАН. Част от изненадите, подготвени  за случая, бяха: сборникът “Парадоски на неназовимото. Клео Протохристова”, специалният 25-ти брой на “Литературен вестник” (http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1127.pdf), електронната версия на сборника “Изворът на Нарцис” (http://liternet.bg/ebook/izvoryt-na-narcis/content.htm), много цветя, усмивки и пожелания.