В рамките на проекта „Атика в България” на 24 април от 10.30ч. в зала „Компас”  се проведе публичната лекция на професор Оливър Таплин  от университета в Оксфорд на тема:  Localperformances of ancient Greek drama, theatre traditions and the “larger picture”/ “Локални постановки на старогръцката драма, театрални традиции и „по-общата картина”.