ОБЩИНА РУСЕ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

НЦФЛЛ “СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ”

Катедра  ПО Български език, литература и  изкуство

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Л. КАРАВЕЛОВ” – РУСЕ

ДЕПАРТАМЕНТ “НОВА БЪЛГАРИСТИКА” НА НБУ – СОФИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

През 2013 г. се навършват 135 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов.

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в ОСМИТЕ АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ с международно участие, които ще се проведат на 11 и 12  октомври 2013 г. в Русенския университет.

Работата на научната конференция ще бъде организирана в следните секции:

  • Михаил Арнаудов – личност, идеи, творчество
  • Етнология и фолклор
  • Литературознание и културология
  • Езикознание
  • Секция за докторанти и студенти

Срок за подаване на заявки за участие – 31 юли  2013 година.

      Научните доклади, приети на заседанията на секциите и отговарящи на изискванията към оформянето им,  ще бъдат отпечатани в  АРНАУДОВ СБОРНИК, Том 8.

Заявки на e-mail:

rusev_rd@abv.bg – доц. д-р Руси Русев

velid@mail.bg – гл. ас. д-р Велислава Донева

mdushkova@uni-ruse.bg – гл. ас. д-р Мира Душкова

Адрес за кореспонденция:

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Факултет Природни науки и образование

Катедра по български език, литература и изкуство

ул. “Студентска” 8

гр. Русе 7017

тел.: 082 / 84-16-09 (в. 248; в. 209)