Извънредният брой на сп. “Страница”  за 2012 г. може да прочетете в електронен вариант на адрес:

http://files.slovo.uni-plovdiv.bg/13/Straniza_2012_isvunreden.pdf