Обявен е ежегодният конкурс за стипендия на издателство “Пигмалион”. Стипендията е в размер от 100 лв. месечно за една календарна година. Условията за участие са:

– да сте студент на ПУ “Паисий Хилендарски” в редовна или задочна форма на обучение;

– да изпратите един литературен текст до 100 стандартни машинописни страници на адрес: изд. “Пигмалион”, гр. Пловдив, ул.”Иван Вазов” 42, Емилия Маринова;

– крайният срок за приемане на текстове е 13.05.2011 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени публично на 20.05.2011 в литературния салон на фондация “Пигмалион” от представители на издателството и Катедра по история на литературата и сравнително литературознание на ПУ “Паисий Хилендарски”.