За  втори семестър на учебната 2014 – 2015 г.

Преподаватели Приемно време Кабинет
проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова  Всеки вторник от 10.30 до 12.30 ч. 231
доц. д-р Живко Желев Иванов 325
доц. д-р Елена Славова Гетова Лектор в  Страсбург 250
доц. д-р Иван Тодоров Русков Всеки вторник от 14.00 ч. до 15.00 ч. 250
доц. д-р Мила Димитрова Кръстева І седмица понеделник от 14.00 до 16.00 ч. 

 

ІІ седмица вторник от 11.00 до 12.00 ч.

216
доц. д-р Светла Кирилова Черпокова  Лектор   във  Фрайбург 231
доц. д-р Татяна Иванова Ичевска Всеки четвъртък 14.15 -15.00 ч. и  от 17.45 – 18.15 ч. 250
гл. ас. д-р Аделина Любомирова Странджева Всеки понеделник от 9.30 до 10.30 ч.   

 

Всеки петък от 09.00 до 10.00 ч.

242 

Н. С. 209

гл. ас. д-р Дияна Василева Николова І седмица вторник от 14.00 до 15.00 ч. 

 

ІІ седмица понеделник от 14.00 до 15.00 ч.

347
гл. ас. Младен Цветанов Влашки І седмица сряда от 13.30 ч. до 15.00 ч.

 

ІІ седмица сряда от 12.30 ч. до 13.30 ч.

 

ІІ седмица четвъртък от 11.00 ч. до 12.00 ч.

347
гл. ас. д-р Гергина Василева Кръстева – академичен съветник на спец. БЕАЕ от 1-ви    до 4-ти курс Всеки четвъртък от 12.00 ч. до 13.30 ч.  250
гл. ас. д-р Соня Красимирова Александрова Всеки понеделник от 13.30 до 15.30 ч. 347
ас. д-р Здравко Трифонов Дечев Всеки вторник от 13.30 ч. до 15.30 ч. 242