1.  http://zakultura.info – Уебкаталог за култура.
  2. http://atticdrama.com – Специализиран сайт по проект “Рецепция на атическата трагедия в България” – театрални постановки на атически трагедии в България.
  3. http://theseus.proclassics.org – Специализиран сайт по проект “Тезей” – произведения от античната литература, критика и анализи.
  4. http://www.bogdanbogdanov.net – Личен сайт на проф. Богдан Богданов – критика и анализи на произведения от античната литература.
  5. http://www.simeonhadjikosev.com –  Личен сайт на проф. Симеон Хаджикосев –  критика и анализи на произведения от западноевропейската литература.