Институции:

 1. http://www.uni-plovdiv.bgПловдивски университет “П. Хилендарски”.
 2. http://slovo.uni-plovdiv.bgСпециализиран сайт на филологически факултет на Пловдивски университет “П. Хилендарски”.
 3. http://www.bas.bg – Официален сайт на БАН.
 4. http://www.mon.bgОфициален сайт на Министерство на образованието, младежта и науката.
 5. http://www.nationallibrary.bgНационална библиотека “Св. Св Кирил и Методий” – София.
 6. http://www.libplovdiv.com –  Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив.
 7. http://cl.bas.bgЦентрална библиотека на БАН.
 8. http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.htmlФренска национална библиотека “Фр. Митеран”.
 9. http://www.bl.ukАнглийска национална библиотека  British Library.
 10. http://www.d-nb.de –  Немска национална библиотека Deutsche Nationalbibliothek.
 11. http://www.rsl.ru Руска национална библиотека „Российская государственная библиотека”.
 12. http://www.bne.es/en/LaBNEИспанска национална библиотека BNE.
 13. http://www.bncrm.librari.beniculturali.itИталианска национална библиотека.

Периодични издания:

 1. http://www.slovo.bg/litvestnikОфициален сайт на “Литературен вестник”.
 2. http://www.kultura.bg/bg/home Официален сайт на вестник “Култура”.
 3. http://www.ilit.bas.bg/litmis –  Официален сайт на  списание “Литературна мисъл”.
 4. http://literaturensviat.com – Официален сайт на  списание “Литературен свят”.
 5. http://liternet.bg – Специализиран портал за литература.