1. Западноевропейска литература, БФ, 2 курс, з. о., гл. ас. д-р С. Александрова:

– редовна сесия –  г. от 10.00 ч.

– поправителна сесия –  г. от 10.00 ч.

– ликвидационна сесия –  г. от 10. 00 ч.

2. Антична и западноевропейска литература, БЕИ и БЕРЕ, 3 курс, з. о., гл. ас. д-р С. Александрова:

– редовна сесия – 29. 11. 2014 г. – от 10.30 ч. – 28 с. з.

– поправителна сесия – 20. 06. 2015 г. – от 10.30 ч.

– ликвидационна сесия – 01. 07. 2015 г. – от 10.30 ч.

3. Западноевропейска литература, БФ, 2 курс, р. о., гл. ас. д-р Д. Николова:

– ликвидационна сесия –

4. Антична литература, БФ, 1 курс, р. о., гл. ас. д-р Д. Николова:

– ликвидационна сесия –